Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Kungaboken 3: 26


2000
När den moabitiske kungen märkte att han inte kunde hålla stånd tog han med sig man beväpnade med svärd i ett försök att slå sig igenom och fly till kungen av Aram, men det misslyckades.
folkbibeln
När Moabs kung såg att han inte kunde stå emot i striden, tog han med sig sjuhundra svärdbeväpnade män för att slå sig igenom till Edoms kung. Men de kunde inte.
1917
och Moabs konung såg att han icke kunde hålla stånd i striden, tog han med sig sju hundra svärdbeväpnade män för att slå sig igenom till Edoms konung; men de kunde det icke.
1873
Då de Moabiters Konung såg att striden vardt honom för stark, tog han sjuhundrade män till sig, som svärd utdrogo, till att slå ut emot Edoms Konung; men de kunde icke.
1647 Chr 4
Oc Mabiternes Konge saa / ad Strjden var hannem for sterck / da tog hand siu hundrede Mænd tl sig / som uddroge Sverd / ad bryde igiennem til Kongen af Edom : Men de kunde icke.
norska 1930
26 Da Moabs konge så at striden blev ham for hård, tok han med sig syv hundre våbenføre menn og vilde bryte igjennem på den kant hvor Edoms konge stod; men de kunde ikke.
Bibelen Guds Ord
Da Moabs konge så at angrepet ble for sterkt for ham, tok han med seg sju hundre menn som kunne trekke sverdet, og ville bryte gjennom til Edoms konge, men de klarte det ikke.
King James version
And when the king of Moab saw that the battle was too sore for him, he took with him seven hundred men that drew swords, to break through even unto the king of Edom: but they could not.

danska vers