Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 17: 10


2000
Herren lät alla riken runt Juda fyllas av skräck, och de gav sig inte i krig med Joshafat.
folkbibeln
Fruktan för HERREN kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade föra krig mot Josafat.
1917
Och en förskräckelse ifrån HERREN kom över alla riken i de länder som lågo omkring Juda, så att de icke vågade kriga mot Josafat.
1873
Och HERRANS fruktan kom öfver all rike i de land, som lågo omkring Juda, så att de intet stridde emot Josaphat.
1647 Chr 4
Oc HErrens Fryct var ofver alle Kongeriger i Landene / ocm laae omkring Juda / ad de stridde icke imod Josaphat.
norska 1930
10 Og frykt for Herren kom over alle rikene i de land som lå rundt omkring Juda, så de ikke torde føre krig med Josafat.
Bibelen Guds Ord
Frykt for Herren kom over alle kongerikene i landene rundt Juda, slik at de ikke gikk til krig mot Josjafat.
King James version
And the fear of the LORD fell upon all the kingdoms of the lands that were round about Judah, so that they made no war against Jehoshaphat.

danska vers