Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Andra Krönikeboken 17: 11


2000
Från filisteerna kom man med en last av silver som gåva till Joshafat, och araberna kom till honom med småboskap: baggar och bockar.
folkbibeln
Några av filisteerna förde gåvor till Josafat och gav silver i skatt. Och araberna förde småboskap till honom, 7.700 baggar och 7.700 bockar.
1917
Och en del av filistéerna förde skänker till Josafat och gåvo silver i skatt. Därtill förde ock araberna till honom småboskap, sju tusen sju hundra vädurar och sju tusen sju undra bockar.
1873
Och de Philisteer förde Josaphat skänker, en hop silfver; och de Araber förde honom sjutusend och sjuhundrad vädrar, och sjutusend och sjuhundrad bockar.
1647 Chr 4
Oc de af Philisterne førde Josaphat skenck / me den Sølfskat som den var paa lagt: Oc de Araber førde hannem smaa Qvæg / siu tusinde oc siu hundrede Vædre / oc siu tusinde oc siu hundrede Gedebucke.
norska 1930
11 En del av filistrene kom med gaver til Josafat og med sølv som de gav i skatt; også araberne førte småfe til ham, syv tusen og syv hundre værer og syv tusen og syv hundre bukker.
Bibelen Guds Ord
Også noen av filisterne kom til Josjafat med gaver og sølv som skatt. Araberne kom til ham med småfe, sju tusen sju hundre værer og sju tusen sju hundre bukker.
King James version
Also some of the Philistines brought Jehoshaphat presents, and tribute silver; and the Arabians brought him flocks, seven thousand and seven hundred rams, and seven thousand and seven hundred he goats.

danska vers