Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 7: 18


2000
Jag vill tacka Herren för hans rättvisa dom och lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.
folkbibeln
Jag vill tacka HERREN för hans rättfärdighet och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.
1917
Jag vill tacka HERREN efter hans rättfärdighet och lovsjunga HERRENS, den Högstes, namn.
1873
Jag tackar HERRANOM för hans rättfärdighets skull, och vill lofva HERRANS Namn, dens Aldrahögstas.
1647 Chr 4
Jeg vil racke / HErren efter hans Retfærdighed / Oc Jeg vil siunge den Allerhøyste HERRJS Nafn.
norska 1930
18 Jeg vil prise Herren efter hans rettferdighet og lovsynge Herrens, den Høiestes navn.
Bibelen Guds Ord
Jeg vil prise Herren etter Hans rettferdighet, og jeg vil lovsynge Herrens, Den Høyestes navn.
King James version
I will praise the LORD according to his righteousness: and will sing praise to the name of the LORD most high.

danska vers