Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 8: 2


2000
För körledaren. En psalm av David. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt
folkbibeln
För sångmästaren, enligt gittit.* En psalm av David. HERRE, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen.
1917
För sångmästaren, till Gittít; en psalm av David. HERRE, vår Herre, huru härligt är icke ditt namn över hela jorden, du som har satt ditt majestät på himmelen!
1873
En Psalm Davids, till att föresjunga på Gittith. HERRE, vår Herre, huru härligit är ditt Namn i all land, der man tackar dig i himmelen.
1647 Chr 4
VIII. Psalme. Til Sangmesteren ofver Githith / Davids Psalme. HErre / vort Herskab / hvor herligt er dit Nafn ofver all Jorden. Du som sætter din Lof ofver Himlene.
norska 1930
8 Til sangmesteren, efter Gittit; en salme av David.2 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!
Bibelen Guds Ord
Til sangmesteren. På et instrument fra Gat. En salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig Ditt navn er over hele jorden, Du som har satt Din herlighet over himmelen!
King James version
To the chief Musician upon Gittith, A Psalm of David. O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.

danska vers      8 GC 359
8:1 3T 377
8:1 - 4 HP 9.3
8:2 SW 67   info