Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 31: 14


2000
Jag hör folkhopen viska. Skräck från alla håll - de gaddar sig samman och smider planer mot mitt liv.
folkbibeln
Jag hör många förtala mig, skräck råder runt omkring. De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv.
1917
Ty jag hör mig förtalas av många; skräck från alla sidor! De rådslå med varandra mot mig och stämpla för att taga mitt liv.
1873
Ty månge försmäda mig illa, så att hvar man skyr vid mig; de rådslå med hvarannan om mig, och akta taga mig lifvet bort.
1647 Chr 4
Thi jeg hørde mange deres Lasten / Fryct var triint omkring / fordi de radslooge tilsammen ofver mig / De betænckte ad tage Lifvet af mig.
norska 1930
14 For jeg hører baktalelse av mange, redsel fra alle kanter, idet de rådslår sammen imot mig; de lurer på å ta mitt liv.
Bibelen Guds Ord
For jeg hører baktalelse fra mange. Det er trussel på alle kanter. Mens de rådslår med hverandre mot meg, planlegger de å ta mitt liv.
King James version
For I have heard the slander of many: fear was on every side: while they took counsel together against me, they devised to take away my life.

danska vers