Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 41: 4


2000
Herren stöder honom när han ligger sjuk. På sjukbädden gör du honom frisk.
folkbibeln
HERREN är hans stöd när han ligger sjuk, hela hans läger förvandlar du.
1917
HERREN skall på sjukbädden stå honom bi; vid hans krankhet förvandlar du alldeles hans läger.
1873
HERREN skall vederqvicka honom på hans sotesäng; du hjelper honom ifrån alla hans krankhet.
1647 Chr 4
HErren skal opholde hannem paa hans Sottesang / Du omvender alle hans Leye i hans Singdom.
norska 1930
4 Herren skal understøtte ham på sykesengen; hele hans leie forvandler du i hans sykdom.
Bibelen Guds Ord
Herren skal styrke ham på sykesengen. Du skal støtte ham på hans sykeleie.
King James version
The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.

danska vers