Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 41: 5


2000
Jag sade: ”Herre, visa mig nåd, gör mig frisk, jag har syndat mot dig.”
folkbibeln
Jag säger: HERRE, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig.
1917
Så säger jag då: HERRE; var du mig nådig; hela du min själ, ty jag har syndat mot dig.
1873
Jag sade: HERRE, var mig nådelig; hela mina själ, ty jag hafver syndat emot dig.
1647 Chr 4
Jeg sagde / HERRE / vær mig naadig / Helbrede min Siæl / Thi jeg hafver syndet mod dig
norska 1930
5 Jeg sier: Herre, vær mig nådig, helbred min sjel! for jeg har syndet imot dig.
Bibelen Guds Ord
Jeg sa: "Herre, vær meg nådig! Helbred min sjel, for jeg har syndet mot Deg."
King James version
I said, LORD, be merciful unto me: heal my soul; for I have sinned against thee.

danska vers