Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 41: 6


2000
Mina fiender säger elakt om mig: ”När skall han dö och hans namn plånas ut?”
folkbibeln
Mina fiender säger illvilligt om mig: "När skall han dö och hans namn försvinna?"
1917
Mina fiender tala vad ont är mot mig: ”När skall han dö och hans namn förgås?”
1873
Mine ovänner talade ondt emot mig: När kan han dö, och hans namn förgås?
1647 Chr 4
Mine Fiender tale ont om mig / (segendis) naar skal hand døø / oc hans Nafn forgaa?
norska 1930
6 Mine fiender taler ondt om mig: Når skal han dø, og hans navn forgå?
Bibelen Guds Ord
Mine fiender taler ondt om meg: "Når skal han dø, og hans navn gå til grunne?"
King James version
Mine enemies speak evil of me, When shall he die, and his name perish?

danska vers      


41:6 PM 157.2   info