Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 41: 13


2000
Jag är utan skuld, därför stöder du mig, du låter mig alltid vara dig nära.
folkbibeln
Mig uppehåller du i min oskuld och låter mig stå inför ditt ansikte för evigt.
1917
Ty mig uppehåller du, för min ostrafflighets skull, och låter mig stå inför ditt ansikte evinnerligen.
1873
Men mig uppehåller du för mina fromhets skull, och ställer mig inför ditt ansigte evinnerliga.
1647 Chr 4
Oc jeg (maa sige det/) Du opholder mig for min Fromheds skyld / oc sætter mig for dit Ansict ævindelig.
norska 1930
13 Og mig holder du oppe i min uskyld og setter mig for ditt åsyn evindelig.
Bibelen Guds Ord
Og meg, meg holder Du oppe i min uskyld, og setter meg for Ditt åsyn til evig tid.
King James version
And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face for ever.

danska vers      


41:13 3SM 175.2   info