Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 52: 5


2000
Du älskar det onda mer än det goda, kommer hellre med lögn än med sanning.
folkbibeln
Du älskar ont mer än gott, lögn mer än sanning. Sela
1917
Du älskar ont mer än gott, lögn mer än att tala vad rätt är. Sela.
1873
Du talar heldre ondt än godt, och heldre falskt än rätt. Sela.
1647 Chr 4
Du elskte meere ont ent got : Meere Løgn end ad tale Rætferdighed / Sela.
norska 1930
5 Du elsker ondt istedenfor godt, løgn istedenfor å tale hvad rett er. Sela.
Bibelen Guds Ord
Din tunge tenker på ødeleggelse; som en skarp barberkniv farer den med svik.
King James version
Thou lovest evil more than good; and lying rather than to speak righteousness. Selah.

danska vers