Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 64: 3


2000
Göm mig för de ondas hop, för skocken av ogärningsmän.
folkbibeln
Göm mig för de ondas hemliga planer, för ogärningsmännens larmande hop.
1917
Fördölj mig för de ondas hemliga råd, för ogärningsmännens larmande hop;
1873
Förskyl mig för de ondas församling; för deras hop, som illa göra;
1647 Chr 4
Skiul mig for de ondis hemmelige Raad / for Missdæderes Forsamling.
norska 1930
3 Skjul mig for de ondes lønnlige råd, for illgjerningsmenns larmende hop,
Bibelen Guds Ord
Gjem meg for de ondes sammensvergelse, fra oppløpet av ugjerningsmenn,
King James version
Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:

danska vers