Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 79: 11


2000
Låt fångarnas jämmer nå fram till dig. Befria med din starka arm dem som är dömda att dö.
folkbibeln
Låt de fångnas klagorop komma inför ditt ansikte, låt dödens barn få leva genom din starka arm.
1917
Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte, låt efter din arms väldighet dödens barn bliva vid liv.
1873
Låt för dig komma de fångars suckande; efter din stora arm behåll dödsens barn.
1647 Chr 4
lad den Fangnes Suck komme for dit Ansict : lad dem blifve som ofvers som ere Dødens Børn / efter din store Arm.
norska 1930
11 la den fangnes sukk komme for ditt åsyn, la dødens barn bli i live efter din arms styrke,
Bibelen Guds Ord
La fangens sukk komme for Ditt åsyn! Hold dødens barn i live, ved Din arms velde!
King James version
Let the sighing of the prisoner come before thee; according to the greatness of thy power preserve thou those that are appointed to die;

danska vers