Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 79: 12


2000
Ge våra grannar sjufalt igen för att de smädat dig, Herre!
folkbibeln
Låt våra grannar få sjufalt igen för sina smädelser mot dig, Herre.
1917
Och giv våra grannar sjufalt tillbaka i deras sköte den smädelse varmed de hava smädat dig, Herre.
1873
Och vedergäll vårom grannom sjufaldt uti deras sköte deras försmädelse, der de dig, Herre, med försmädt hafva.
1647 Chr 4
Oc betal vor Naboer siu dobbelt i deres Barm / deres Forsmædelse / hvor med de forhaanede dig HErre.
norska 1930
12 og betal våre naboer syvfold i deres fang den hån som de har hånet dig med, Herre!
Bibelen Guds Ord
Og gjengjeld våre naboer i fanget sju ganger den hån som de har hånet Deg med, Herre.
King James version
And render unto our neighbours sevenfold into their bosom their reproach, wherewith they have reproached thee, O Lord.

danska vers