Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 96: 11


2000
Må himlen fröjdas och jorden jubla, havet brusa och allt det rymmer,
folkbibeln
Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, må havet brusa och allt som fyller det.
1917
Himmelen vare glad, och jorden fröjde sig; havet bruse och allt vad däri är.
1873
Himmelen fröjde sig, och jorden vare glad. hafvet fräse, och hvad deruti är.
1647 Chr 4
Himlene skulle glæde sig / oc Jorden fryde sig : Hafvet skulle bruse / oc det som er i er.
norska 1930
11 Himmelen glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt det som fyller det!
Bibelen Guds Ord
La himlene glede seg og jorden fryde seg! La havet buldre med alt som fyller det.
King James version
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.

danska vers      


96 ARV 8T 122
96:11 - 13 GC 300   info