Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 129: 3


2000
De plöjde min rygg och drog långa fåror.
folkbibeln
På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror.
1917
På min rygg hava plöjare plöjt och dragit upp långa fåror.
1873
De plöjare hafva plöjt på min rygg, och dragit sina fårar långa.
1647 Chr 4
Plovmændene pløyede paa min Ryg de uddroge langt deres Furre
norska 1930
3 Min rygg har plogmenn pløid, de har gjort sine furer lange.
Bibelen Guds Ord
Plogkarer pløyde på ryggen min. De gjorde plogfurene lange."
King James version
The plowers plowed upon my back: they made long their furrows.

danska vers