Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 129: 5


2000
Alla som hatar Sion skall vika tillbaka med skam.
folkbibeln
De skall komma på skam och vika tillbaka, alla som hatar Sion.
1917
De skola komma på skam och vika tillbaka, så många som hata Sion.
1873
Ack! att på skam komma måtte och tillbakavända, alle de som Zion hätske äro.
1647 Chr 4
De skulle beskæmmes oc vende tilbage / alle som hade Zion.
norska 1930
5 De skal bli til skamme og vike tilbake alle de som hater Sion,
Bibelen Guds Ord
La dem bli til skamme og drevet tilbake, alle de som hater Sion.
King James version
Let them all be confounded and turned back that hate Zion.

danska vers