Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 133: 1


2000
En vallfartssång av David. Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans!
folkbibeln
En vallfartssång av David. Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans.
1917
En vallfartssång; av David. Se huru gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans.
1873
En visa Davids i högre choren. Si, huru godt och lustigt är det, att bröder bo endrägteliga tillsammans;
1647 Chr 4
CXXXIII. Davids Sang paa Trapperne. SEe / hvor got oc hvor lystigt er det / ad Brødre booe ocsaa tilsammen.
norska 1930
133 En sang ved festreisene; av David. Se, hvor godt og hvor liflig det er at brødre også bor sammen!
Bibelen Guds Ord
En sang ved festreisene. Av David. Se hvor godt og herlig det er for brødre å bo sammen i enhet!
King James version
A Song of degrees of David. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!

danska vers      


133:1 AH 179; PP 658; TDG 372.4   info