Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 133: 2


2000
Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, som faller ner över dräktens linning.
folkbibeln
Det är som när den dyra oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt.
1917
Det är likt den dyrbara oljan på huvudet, som flyter ned i skägget, ned i Arons skägg, som flyter ned över linningen på hans kläder.
1873
Såsom kosteligit balsam är, det af Aarons hufvud flyter neder i allt hans skägg, det nederflyter uppå hans kläder;
1647 Chr 4
Det er ljge som den beste Olie paa Hofvedet / som nedflyder paa Skægget / ja paa Aarons Skæg : Som nedflyder paa hans Klæders Søn.
norska 1930
2 Det er som den gode olje på hodet, som flyter ned på skjegget, Arons skjegg, som flyter ned på sømmen av hans klædebon,
Bibelen Guds Ord
Det er som den kostbare oljen på hodet, som renner ned i skjegget, Arons skjegg, og renner ned på sømmen av hans kjortler.
King James version
It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aaron's beard: that went down to the skirts of his garments;

danska vers