Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Psaltaren 133: 3


2000
Det är som när Hermons dagg faller över Sions berg. Där skänker Herren välsignelse, liv i alla tider.
folkbibeln
Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger HERREN befallning om välsignelse, om liv till evig tid.
1917
Det är likt Hermons dagg, som faller ned på Sions-bergen. Ty där beskär HERREN välsignelse, liv till evig tid.
1873
Såsom Hermons dagg, och den på Zions berg nederfaller; ty dersammastäds lofvar HERREN välsignelse och lif till evig tid.
1647 Chr 4
Det er ljge som Hermoons Dug der falder paa Zions Bierg : Thi der hafver HErren befalit velsignelsen / (ad være/) Ja lifvet indtil ævig Tjd.
norska 1930
3 Som Hermons-dugg, som flyter ned på Sions berg; for der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.
Bibelen Guds Ord
Det er som duggen på Hermon, som faller på Sions berg. For der har Herren tilsagt velsignelsen, livet til evig tid.
King James version
As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion: for there the LORD commanded the blessing, even life for evermore.

danska vers      


133:3 2SM 381   info