Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Ordspråksboken 25: 22


2000
Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren skall ge dig din lön.
folkbibeln
Då samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall belöna dig.
1917
så samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall vedergälla dig.
1873
Ty du samkar kol tillhopa uppå hans hufvud, och HERREN vedergäller dig det.
1647 Chr 4
Thi du skalt legge Gløder paa hans Hofved : oc HErren skal betale dig det.
norska 1930
22 For da sanker du gloende kull på hans hode, og Herren skal gjengjelde dig det.
Bibelen Guds Ord
For på den måten skal du samle glødende kull på hans hode, og Herren skal lønne deg.
King James version
For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the LORD shall reward thee.

danska vers