Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Ordspråksboken 25: 23


2000
Nordanvind för med sig regn och vredgad uppsyn förstuckna ord.
folkbibeln
Nordanvind för med sig regn, tasslande tunga sura miner.
1917
Nordanvind föder regn och en tasslande tunga mulna ansikten.
1873
Nordanväder gör storm, och en hemlig tunga gör ett oblidt ansigte.
1647 Chr 4
Nørdoftvæjr kand besindig fordrifve en regn : oc et vrede Ansict en Tunge (som er) i skiul.
norska 1930
23 Nordenvind føder regn, og en tunge som hvisker i lønndom, volder sure miner.
Bibelen Guds Ord
Nordavinden føder regn, og en tunge som baktaler, skaper bitre ansikter.
King James version
The north wind driveth away rain: so doth an angry countenance a backbiting tongue.

danska vers