Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Jeremia 8: 6


2000
Jag har lyssnat och hört efter: de talar inte sanning. Ingen ångrar sin ondska och säger: ”Vad har jag gjort!” De rusar alla blint i väg som hästen spränger fram i striden.
folkbibeln
Jag har lyssnat och hört efter. Det som inte är rätt, det talar de. Ingen enda ångrar sin ondska, ingen säger: "Vad har jag gjort?" Alla viker av i egen riktning, likt hästar som störtar sig ut i striden.
1917
Jag har givit akt och hört huru de tala vad orätt är; ingen enda finnes, som ångrar sin ondska, ingen säger: ”Vad har jag gjort!” Alla löpa de bort, lika hästar som rusa åstad i striden.
1873
Jag ser och hörer, att de lära icke rätt; ingen är den som ångrar sina ondsko, och säger: Hvad gör jag dock? De löpa alle sitt lopp, lika, som en grym häst i stridene.
1647 Chr 4
Jeg gaf act oc hørde til / de vilde icke tale ræt / der var ingen / som fortrød sin Ondskab / ad sige / Hvad giorde jeg? Hver vende sig til sit Løb / som en Hest der render til Krigen.
norska 1930
6 Jeg gav akt og hørte; det som ikke er rett, taler de; det er ingen som angrer sin ondskap og sier: Hvad har jeg gjort! Alle sammen har vendt sig bort i sitt løp lik en hest som styrter avsted i krigen.
Bibelen Guds Ord
Jeg lyttet og hørte, men de talte ikke rett. Det er ikke én mann som angret sin ondskap og sa: "Hva har jeg gjort?" Hver enkelt av dem har vendt seg til sitt eget løp, lik en hest som stormer inn i slaget.
King James version
I hearkened and heard, but they spake not aright: no man repented him of his wickedness, saying, What have I done? every one turned to his course, as the horse rusheth into the battle.

danska vers