Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 9: 9


2000
Han svarade mig: ”Israels och Judas skuld är oerhörd. Blod flyter i landet och laglöshet härskar i staden. Herren har övergett landet, Herren ser ingenting, säger de.
folkbibeln
Han sade till mig: "Den missgärning som folket i Israel och Juda har begått är mycket, mycket stor. Landet är fullt av blodskulder och staden är full av lagöverträdelse. Ty de säger: HERREN har övergett landet, HERREN ser det inte.
1917
Han sade till mig: ”Israels och Juda hus’ missgärning är alltför stor; landet är uppfyllt med orätt, och staden är full av lagvrängning. Ty de säga: ’HERREN har övergivit landet, HERREN ser det icke.’
1873
Och han sade till mig: Israels hus och Juda hus missgerning är allt för stor; det är icke annat än öfvervåld och orätt i landena och i stadenom; ty de säga: HERREN hafver öfvergifvit landet, och HERREN ser oss intet.
1647 Chr 4
Oc hand sagde til mig / Jsraels oc Juda huusis Misgierning er alt for saare stoor / oc Landet er fylt med Blood / oc Staden er fuld af uræt / Thi de sagde / HErren hafver forladt Landet / oc HErren seer icke.
norska 1930
9 Og han sa til mig: Israels og Judas folks misgjerning er over all måte stor; landet er fullt av blodskyld, og staden er full av urettferdige dommer; for de sier: Herren har forlatt landet, Herren ser det ikke.
Bibelen Guds Ord
Da sa Han til meg: "Misgjerningen til Israels og Judas hus er overmåte stor, landet er fullt av blodsutgytelse, og staden er full av urettferdighet. For de sier: Herren har forlatt landet, og Herren ser det ikke.
King James version
Then said he unto me, The iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness: for they say, The LORD hath forsaken the earth, and the LORD seeth not.

danska vers