Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 9: 10


2000
Därför visar jag ingen förskoning, ingen barmhärtighet. Jag skall låta dem plikta för vad de gjort.”
folkbibeln
Därför skall inte heller jag visa något medlidande eller förbarmande, utan jag skall låta deras gärningar komma över deras egna huvuden."
1917
Därför skall icke heller jag visa någon skonsamhet eller hava någon misskund, utan skall låta deras gärningar komma över deras huvuden.”
1873
Derföre skall mitt öga ock intet skona, och ingen nåd bevisa; utan jag skall göra med dem, som de förtjent hafva.
1647 Chr 4
Oc Jeg (siger) ocsaa / Mit Øye skal icke spare / oc Jeg vil icke gifve til / (Men) jeg hafver lagt deres gierning paa deres Hofved.
norska 1930
10 Derfor vil heller ikke jeg vise skånsel og ikke spare dem; jeg vil la deres gjerninger komme over deres eget hode.
Bibelen Guds Ord
Men Jeg, Mitt øye skal sannelig ikke vise medynk, og Jeg skal ikke vise skånsel. Men Jeg skal føre deres ferd over deres eget hode."
King James version
And as for me also, mine eye shall not spare, neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head.

danska vers      


9:10 TM 432   info