Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Hesekiel 9: 11


2000
Mannen som var klädd i linnekläder och bar skrivdon i bältet återvände nu och meddelade: ”Jag har gjort som du befallde.”
folkbibeln
Mannen som var klädd i linnekläderna och hade skrivdonet vid sin höft kom nu tillbaka och meddelade: "Jag har gjort som du befallde mig."
1917
Och mannen som var klädd i linnekläderna och hade skrivtyget vid sin länd kom nu tillbaka och gav besked och sade: ”Jag har gjort såsom du bjöd mig.”
1873
Och si, den mannen, som linnkläden uppå hade, och skriftyget vid sina sido, svarade, och sade: Jag hafver gjort såsom du mig budit hafver.
1647 Chr 4
Oc see / den Mand / som hafde Lindklæderne paa / som hafde Skrifvetøyet ved sin side / svarede / oc sagde / Jeg hafver giort / efter som du befalede mig.
norska 1930
11 Og se, den mann som var klædd i linklærne og hadde skrivetøiet ved sin lend, kom tilbake og meldte: Jeg har gjort som du bød mig.
Bibelen Guds Ord
Se, mannen som var kledt i linklær, han som hadde blekkhornet ved hoften, han kom tilbake og sa: "Jeg har gjort som Du befalte meg."
King James version
And, behold, the man clothed with linen, which had the inkhorn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me.

danska vers      


9:11 EW 279   info