Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Apostlagärningarna 17: 3


2000
Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda. ”Och Messias”, sade han, ”det är just denne Jesus som jag förkunnar för er.”
reformationsbibeln
och förklarade och bevisade att Kristus måste lida och uppstå från de döda, och sa: Alltså är denne Jesus, som jag predikar för er, Kristus.
folkbibeln
och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias.”
1917
och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda; och han sade: ”Denne Jesus som jag förkunnar för eder är Messias.”
1873
Förklarade och beviste, att Christus måste lida, och uppstå ifrå de döda; och att denne är Christus Jesus, hvilken jag (sade han) förkunnar eder.
1647 Chr 4
Oplod (dem det) oc lagde dem for / Ad det burde Christum ad ljde / oc opstaa fra Døde: Oc / ad denne er den JEsus Christus (sagde hand) som jeg forkynder eder.
norska 1930
3 og la ut og forklarte at Messias skulde lide og opstå fra de døde, og sa: Dette er Messias, den Jesus som jeg forkynner eder.
Bibelen Guds Ord
idet han forklarte og beviste at Kristus måtte lide og stå opp igjen fra de døde, og han sa: "Denne Jesus som jeg forkynner for dere, Han er Kristus."
King James version
Opening and alleging, that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ.

danska vers      


17:1 - 5 2T 695-6
17:1 - 10 AA 221-30
17:3 GC 405; 2MCP 812; SR 373   info