Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Filemonbrevet 1: 4


2000
Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner –
reformationsbibeln
Jag tackar min Gud, och nämner dig alltid i mina böner,
folkbibeln
Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner,
1917
Jag tackar min Gud alltid, när jag tänker på dig i mina böner,
1873
Jag tackar min Gud, och hafver din åminnelse alltid i mina böner;
1647 Chr 4
Jeg tacker min Gud / i det jeg tæncker altjd paa dig i mine Bøner /
norska 1930
4 Jeg takker alltid min Gud når jeg kommer dig i hu i mine bønner,
Bibelen Guds Ord
Jeg takker min Gud og nevner deg alltid i mine bønner,
King James version
I thank my God, making mention of thee always in my prayers,

danska vers