Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Filemonbrevet 1: 7


2000
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder.
reformationsbibeln
För vi har stor glädje och tröst av din kärlek, eftersom de heligas hjärtan har blivit styrkta genom dig, broder.
folkbibeln
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, min broder.
1917
Ty jag har fått mycken glädje och hugnad av den kärlek varmed du, min broder, har vederkvickt de heligas hjärtan.
1873
Ty vi hafve stor glädje och hugnad af din kärlek; att helgonen äro hjerteliga vederqvickte af dig, käre broder.
1647 Chr 4
thi vi hafve stoor Glæde oc trøst af din Kierlighed / Thi de Helliges Hierter ere vederqvægede formedelst dig / Broder.
norska 1930
7 For stor glede og trøst fikk jeg ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt vederkveget ved dig, bror!
Bibelen Guds Ord
For vi har stor glede og trøst av din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt fornyet ved deg, bror.
King James version
For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.

danska vers