Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Filemonbrevet 1: 13


2000
Jag hade helst velat ha honom kvar hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe, när jag nu sitter fången för evangeliets skull.
reformationsbibeln
Jag hade gärna velat behålla honom hos mig, för att han i ditt ställe skulle ha varit mig till hjälp i mina bojor för evangeliet.
folkbibeln
Egentligen ville jag behålla honom hos mig, så att han kunde vara mig till hjälp i ditt ställe, när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull.
1917
Jag hade väl själv velat behålla honom hos mig, så att han å dina vägnar kunde hava betjänat mig i den fångenskap som jag utstår för evangelii skull.
1873
Jag hade velat behålla honom när mig, att han skulle tjent mig i din stad, uti Evangelii bandom;
1647 Chr 4
Hvilcken jeg vilde behuldit hoos mig self / ad hand skulde tient mig / for dig / udi Uangelii Baand.
norska 1930
13 Jeg hadde lyst til å la ham bli her hos mig, forat han i ditt sted kunde tjene mig i mine lenker for evangeliet,
Bibelen Guds Ord
som jeg ønsket å ha hos meg, slik at han på dine vegne kunne tjene meg i mine lenker for evangeliet.
King James version
Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:

danska vers