Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Filemonbrevet 1: 15


2000
Kanske fick du vara utan honom en tid just för att få honom tillbaka för alltid,
reformationsbibeln
För det var kanske därför som han för en tid blev skild från dig, för att du skulle få honom tillbaka för alltid,
folkbibeln
Kanske blev han skild från dig en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid,
1917
När han för en liten tid blev skild från dig, skedde detta till äventyrs just för att du skulle få honom igen för alltid,
1873
Men derföre tilläfventyrs for han sin väg till en tid, att du skulle få honom evigan igen;
1647 Chr 4
Thi hand er / kand skee / derfor skild (fra dig) til en tjd / ad du skulde tage hannem ævindeligen igien /
norska 1930
15 For kan hende han just derfor blev skilt fra dig en stund forat du kunde få ham til evig eie,
Bibelen Guds Ord
For kanskje drog han sin vei for en stund for at du skulle få ham igjen for evig,
King James version
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;

danska vers