Förstesidan

Förra vers                                                                                        Nästa vers

Första Moseboken 23: 4


2000
”Jag bor här som främling bland er”, sade han. ”Låt mig förvärva ett stycke av er mark till en grav, så att jag kan begrava min döda hustru där.”
reformationsbibeln
Jag är en främling och en gäst hos er. Ge mig en egen grav hos er, så att jag kan begrava min döda bort från min åsyn.
folkbibeln
"Jag är en främling och gäst hos er. Ge mig en egen gravplats hos er, så att jag kan begrava min döda.”
1917
”Jag är en främling och gäst hos eder. Låten mig nu få en egen grav hos eder, så att jag kan föra min döda dit och begrava henne.”
1873
Jag är en främling och en gäst när eder, gifver mig en arfrätt till begrafning när eder, att jag må begrafva min döda, som för mig ligger.
1647 Chr 4
Jeg er en fremmed Mand / oc Jndvaanere hos eder / Gifver mig en Eyedom til en Begrafvelse hos eder / ad jeg kand begrafve min Døde for mig.
norska 1930
4 Jeg er en fremmed og utlending hos eder; la mig få et gravsted til eiendom hos eder, så jeg kan føre min døde hustru bort og begrave henne!
Bibelen Guds Ord
"Jeg er en fremmed og en innflytter blant dere. Gi meg en eiendom jeg kan ha til gravsted blant dere, så jeg kan begrave min døde et sted ute av syne."
King James version
I am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of a buryingplace with you, that I may bury my dead out of my sight.

danska vers