Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Fjerde Mosebog 13

1992

1931

Guds Ord

1 Herren talte til Moses og sagde: 1 Herren talede fremdeles til Moses og sagde: 1 Herren talte til Moses og sa:
2 "Send nogle mænd af sted for at udspejde Kana'an, som jeg vil give israelitterne; I skal sende en mand fra hver fædrenestamme, alle sammen høvdinge." 2 »Send nogle mænd af sted for at undersøge Kana'ans land, som jeg vil give israeliterne; een mand af hver fædrenestamme skal I sende, og kun mænd, der er øverster iblandt dem!« 2 "Send ut noen menn for å speide på Kanaans land, som Jeg skal gi til Israels barn. Fra hver av stammene til deres fedre skal dere sende ut en mann, en høvding blant dem."
3 På Herrens befaling sendte Moses dem af sted fra Parans ørken; de var alle sammen overhoveder for israelitterne. 3 da udsendte Moses dem fra parans ørken på Herrens bud, mænd, der alle var overhoveder for israeliterne. 3 Så sendte Moses dem fra Paran-ørkenen, på Herrens befaling. Alle mennene var overhoder for Israels barn.
4 Dette er deres navne: Fra Rubens stamme: Shammua, Zakkurs søn. 4 Deres navne var følgende: af Rubens stamme sjammua, Zakkurs søn, 4 Dette var navnene deres: Fra Rubens stamme var det Sjammua, Sakkurs sønn,
5 Fra Simeons stamme: Shafat, Koris søn. 5 af Simeons stamme sjafat, horis søn, 5 fra Simeons stamme var det Sjafat, Horis sønn,
6 Fra Judas stamme: Kaleb, Jefunnes søn. 6 af Judas stamme Kaleb, Jefunnes søn, 6 fra Juda stamme var det Kaleb, Jefunnes sønn,
7 Fra Issakars stamme: Jig'al, Josefs søn. 7 af Issakars stamme Jigal, Josefs søn, 7 fra Jissakars stamme var det Jigal, Josefs sønn,
8 Fra Efraims stamme: Hosea, Nuns søn. 8 af Efraims stamme hosea, Nuns søn, 8 fra Efraims stamme var det Hosea, Nuns sønn,
9 Fra Benjamins stamme: Palti, Rafus søn. 9 af Benjamins stamme palti, rafus søn, 9 fra Benjamins stamme var det Palti, Rafus sønn,
10 Fra Zebulons stamme: Gaddiel, Sodis søn. 10 af Zebulons stamme Gaddiel, Sodis søn, 10 fra Sebulons stamme var det Gaddiel, Sodis sønn,
11 Fra Josefs stamme, Manassestammen: Gaddi, Sodis søn. 11 af Josefs stamme, det er Manasses stamme, Gaddi, susis søn, 11 fra Josefs stamme, det vil si fra Manasses stamme, var det Gaddi, Susis sønn,
12 Fra Dans stamme: Ammiel, Gemallis søn. 12 af Dans stamme Ammiel, Gmallis søn, 12 fra Dans stamme var det Ammiel, Gemallis sønn,
13 Fra Ashers stamme: Setur, Mikaels søn. 13 af Asers stamme Setur, Mikaels søn, 13 fra Asjers stamme var det Setur, Mikaels sønn,
14 Fra Naftalis stamme: Nakbi, Vafsis søn. 14 af Naftalis stamme Nabi, Vofsis søn, 14 fra Naftalis stamme var det Nakbi, Vofsis sønn,
15 Fra Gads stamme: Ge'uel, Makis søn. 15 af Gads stamme Geuel, Mtakis søn. 15 fra Gads stamme var det Ge'uel, Makis sønn.
16 Det var navnene på de mænd, Moses sendte af sted for at udspejde landet. Moses gav Nuns søn Hosea navnet Josva. 16 Det var navnene på de mænd, Moses udsendte for at undersøge landet. Men Moses gav hosea, Nuns søn, navnet Josua.16 Dette er navnene på de mennene Moses sendte for å speide på landet. Moses kalte Hosea, Nuns sønn, for Josva.
17 Da Moses sendte dem af sted for at udspejde Kana'an, sagde han til dem: "Drag op i Sydlandet her og videre op i-bjerglandet.17 Og Moses sendte dem af sted for at undersøge Kana'ans land. Og han sagde til dem: »Drag herfra op i Sydlandet og drag op i bjergene 17 Så sendte Moses dem ut for å speide på Kanaans land, og sa til dem: "Dra opp denne veien mot Sør, og dra videre opp i fjellene!
18 Find ud af, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svagt, om de er få eller mange; 18 Og se, hvordan landet er, og om folket, som bor der, er stærkt eller svagt, fåtalligt eller talrigt, 18 Og se hvordan landet er, om folket som bor der er sterkt eller svakt, om de er få eller mange.
19 om landet, de bor i, er godt eller dårligt; om byerne, de bor i, er teltlejre eller befæstede byer; 19 om landet, de bor i, er godt eller dårligt, og om byerne, de bor i, er teltlejre eller fæstninger, 19 Se om landet de bor i er godt eller dårlig, om byene de bor i er som leirer eller festninger.
20 om jorden er fed eller mager, om der vokser træer på den eller ej. Fat mod! I skal tage noget af landets frugt medtilbage." - Det var netop årstiden for tidlige druer.20 og om landet er fedt eller magert, om der findes træer deri eller ej. Vær ved godt mod og tag noget af landets frugt med tilbage!« Det var netop ved den tid, de første druer var modne.20 Se om jorden er fruktbar eller mager, og om det er skoger der eller ikke. Vær sterke og ta med dere noe av frukten i landet!" På den tiden var det høsttid for de første druene.
21 Så drog de op og udspejdede landet lige fra Sins ørken til Rehob ved Lebo-Hamat.21 Så drog de af sted og undersøgte landet lige fra Zins ørken til rehob, egnen hen imod hamat. 21 Så drog de opp og speidet på landet fra Sin-ørkenen og helt til Rehob ved Lebo-Hamat.
22 De drog op i Sydlandet og kom til Hebron; der boede Akiman, Sheshaj og Talmaj, Anaks efterkommere. - Hebron var bygget syv år før Soan i Egypten.22 Så begav de sig op i Sydlandet og kom til Hebron; der boede ahiman, sjesjaj og talmaj, anaks efterkommere. Men Hebron var grundlagt syv år før Zoan i Ægypten. 22 De drog opp gjennom landet i Sør og kom til Hebron. Akiman, Sjesjai og Talmai, etterkommere av Anak, bodde der. Hebron var bygd sju år før Soan i Egypt.
23 De kom ind i Eshkol-dalen, og her skar de en vinranke med en enkelt drueklase af; der måtte to mand til at bære den på en stang. De tog også nogle granatæbler og figner med sig.23 Da de nåede Esjkoldalen, afskar de en ranke med en drueklase, som der måtte to mand til at bære på en bærestang, og plukkede nogle granatæbler og figener. 23 Så kom de til Esjkol-dalen, og der skar de av en kvist med en drueklase på. To av dem bar den mellom seg på en stang. De tok også med seg granatepler og fikener.
24 Dette sted blev kaldt Eshkol-dalen på grund af den drueklase, som israelitterne skar af der.24 Man kaldte dette sted esjkoldalen med hentydning til den drueklase, israeliterne der skar af.24 Stedet ble kalt Esjkol-dalen etter den drueklasen som Israels menn skar ned der.
25 Fyrre dage senere vendte de tilbage, efter at de havde udspejdet landet. 25 Efter fyrretyve dages forløb vendte de tilbage efter at have undersøgt landet; 25 Etter å ha speidet på landet i førti dager vendte de tilbake.
26 De kom til Moses og Aron og hele israelitternes menighed i Kadesh i Parans ørken, og de aflagde beretning til dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. 26 og de kom til Moses og Aron og hele israeliternes menighed i parans ørken i kadesj og aflagde beretning for dem og hele menigheden og viste dem landets frugt. 26 De drog av sted og kom tilbake til Moses og Aron og hele menigheten av Israels barn i Paran-ørkenen, ved Kadesj. De avla vitnesbyrd for dem og for hele menigheten, og de viste dem frukten fra landet.
27 De fortalte Moses: "Vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning, og her er noget af dets frugt. 27 De fortalte ham: »Vi kom til landet, du sendte os til; det er virkelig et land, der flyder med mælk og honning, og her er flugt derfra; 27 Dette fortalte de ham og sa: "Vi kom til det landet du sendte oss til. Og sannelig, det flyter med melk og honning, og her er noe av frukten derfra.
28 Men det folk, der bor i landet, er stærkt, og byerne er befæstede og meget store. Vi så også Anaks efterkommere dér. 28 men stærkt er folket, som bor i landet, og byerne er befæstede og meget store; ja, vi så også efterkommere af anak der. 28 Men det er et mektig folk som bor i landet. Byene er befestede og meget store. Dessuten så vi etterkommerne av Anak der.
29 I Sydlandet bor amalekitterne, og i-bjerglandet hittitterne, jebusitterne og amoritterne, mens kana'anæerne bor ved Havet og langs Jordan."29 Amalek bor i Sydlandet, hetiterte, jebusiteme og amoriterne i bjerglandet og Kana'anæerne ved havet og langs Jordan.« 29 Amalekittene bor i landet i Sør. Hetittene, jebusittene og amorittene bor oppe i fjellene. Kanaaneerne bor ved havet og langs bredden av Jordan."
30 Kaleb tyssede på folket, der havde vendt sig mod Moses. Han sagde: "Lad os dog drage op og erobre landet. Det kan vi sagtens!" 30 da søgte kaleb ,at bringe folket til tavshed over for Moses og sagde: »Lad os kun drage op og underlægge os det, thi vi kan sikkert tage det!« 30 Kaleb hysjet på folket foran Moses, og han sa: "La oss for all del dra opp og ta landet i eie, for vi kan klare å få makt over det."
31 Men de mænd, der havde været deroppe sammen med ham, sagde: "Vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi." 31 Men de mænd, der havde været med ham deroppe, sagde: »Vi kan ikke drage op imod dette folk, thi det er stærkere end vi!« 31 Men mennene som hadde reist opp sammen med ham, sa: "Vi kan ikke klare å dra opp mot det folket, for det er sterkere enn oss."
32 Og til israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejdet: "Det land, vi drog igennem og udspejdede, er et land, der vil fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. 32 Og de talte nedsættende til israeliterne om landet, som de havde undersøgt, og sagde: »Landet, som vi har rejst igennem og undersøgt, er et land, der fortærer sine indbyggere, og alle de folk, vi så der, var kæmpestore. 32 Og de talte ille om landet de hadde speidet på, og de sa til Israels barn: "Det landet vi har dratt gjennom for å speide på, er et land som fortærer dem som bor der. Alt folket vi så der, var høyvokste menn.
33 Ja, vi har set kæmper der ? Anak?sønnerne hører til kæmperne ? så vi var som græshopper i vores egne øjne; det var vi også i deres øjne!" 33 vi så der kæmperne anaks sønner, der er af kæmpeslægten og vi forekom både os selv og dem som græshopper!« 33 Der så vi kjempene - Anaks etterkommere stammet fra kjempene -, så vi var som gresshopper i våre egne øyne, og det var vi også i deres øyne."
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel