Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Anden Krønikebog 22

1992

1931

King James Version

1 Jerusalems indbyggere gjorde hans yngste søn Akazja til konge efter ham, for alle de ældre sønner var blevet dræbt af en strejfskare, der var trængt ind i lejren sammen med araberne. Sådan blev Akazja, Jorams søn, Judas konge. 1 Derpå gjorde Jerusalems indbyggere hans yngste søn Ahazja til konge i hans sted, thi de ældre var dræbt af røverskaren, der brød ind i lejren sammen med araberne. Således blev Ahazja, Jorams søn, konge i Juda. 1 And the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah his youngest son king in his stead: for the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. So Ahaziah the son of Jehoram king of Judah reigned.
2 Akazja var toogfyrre år, da han blev konge, og han regerede et år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var datter af Omri. 2 Ahazja var to og fyrretyve år gammel, da han blev konge, og han herskede eet år i Jerusalem. Hans moder hed Atalja og var datter af Omri. 2 Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name also was Athaliah the daughter of Omri.
3 Også han fulgte i Akabs hus' spor, for hans mor var hans rådgiver, og hun ledte ham til at handle ugudeligt. 3 Også han vandrede i Akabs hus's spor, thi hans moder forledte ham til ugudelighed ved sine råd. 3 He also walked in the ways of the house of Ahab: for his mother was his counsellor to do wickedly.
4 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne ligesom Akabs hus; for de blev hans rådgivere efter hans fars død, til fordærv for ham selv. 4 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ligesom Akabs hus, thi efter faderens død blev de hans rådgivere, og det blev hans fordærv. 4 Wherefore he did evil in the sight of the LORD like the house of Ahab: for they were his counsellors after the death of his father to his destruction.
5 Det var også efter deres råd, at han fulgte Israels konge Joram, Akabs søn, i krigmod aramæerkongen Hazael ved Ramot i Gilead, men aramæerne sårede Joram. 5 Det var også efter deres råd, han sammen med Akabs søn, kong Joram af Israel, drog i krig mod kong Hazael af Aram ved Ramot i Gilead. Men aramæerne sårede Joram. 5 He walked also after their counsel, and went with Jehoram the son of Ahab king of Israel to war against Hazael king of Syria at Ramothgilead: and the Syrians smote Joram.
6 Så vendte han tilbage til Jizre'el for der at komme sig af de sår, de havde tilføjet ham ved Rama, da han kæmpede mod aramæerkongen Hazael. Og Judas konge Akazja, Jorams søn, drog ned for at se til Akabs søn Joram i Jizre'el, fordi han var syg. 6 Så vendte Joram tilbage for i Jizre'el at søge helbredelse for de sår, man havde tilføjet ham ved Rama, da han kæmpede med kong Hazael af Aram; og Jorams søn, kong Ahazja af Juda, drog ned for at se til Joram, Akabs søn, i Jizre'el, fordi han lå syg. 6 And he returned to be healed in Jezreel because of the wounds which were given him at Ramah, when he fought with Hazael king of Syria. And Azariah the son of Jehoram king of Judah went down to see Jehoram the son of Ahab at Jezreel, because he was sick.
7 Men Gud ville, at Akazjas besøg hos Joram skulle blive hans undergang; for da han var kommet derhen, gik han sammen med Joram ud til Jehu, Nimshis søn, som Herren havde salvet, for at han skulle udrydde Akabs hus. 7 Men til Ahazjas undergang var det tilskikket af Gud, at han skulle komme til Joram; thi da han var kommet derhen, gik han med Joram ud til Jehu, nimsjis søn, som Herren havde salvet til at udrydde Akabs hus. 7 And the destruction of Ahaziah was of God by coming to Joram: for when he was come, he went out with Jehoram against Jehu the son of Nimshi, whom the LORD had anointed to cut off the house of Ahab.
8 Og da Jehu havde fuldbyrdet dommen over Akabshus, opsøgte han Judas stormænd og Akazjas brorsønner, der var i Akazjas tjeneste, og dræbte dem. 8 Og da Jehu fuldbyrdede dommen over Akabs hus, traf han på Judas øverster og Ahazjas brodersønner, der var i Ahazjas tjeneste, og dræbte dem; 8 And it came to pass, that, when Jehu was executing judgment upon the house of Ahab, and found the princes of Judah, and the sons of the brethren of Ahaziah, that ministered to Ahaziah, he slew them.
9 Så ledte han efter Akazja, og han blev fanget i Samaria, hvor han havde skjult sig; de førte ham til Jehu, som dræbte ham. Han blev begravet, for de sagde: "Han var dog søn af Joshafat, som søgte Herren af hele sit hjerte." Men ingen i Akazjas hus formåede at tage kongemagten. 9 derpå lod han Ahazja eftersøge, og man fangede ham, medens han holdt sig skjult i Samaria, og bragte ham til Jehu, der lod ham dræbe. Så jordede de ham, thi de sagde: »Han var dog en søn af Josafat, der søgte Herren af hele sit hjerte.« Men af Ahazjas hus var ingen stærk nok til at tage magten. 9 And he sought Ahaziah: and they caught him, (for he was hid in Samaria,) and brought him to Jehu: and when they had slain him, they buried him: Because, said they, he is the son of Jehoshaphat, who sought the LORD with all his heart. So the house of Ahaziah had no power to keep still the kingdom.
10 Da Akazjas mor Atalja så, at hendes søn var død, gav hun sig til at udrydde hele kongeslægten i Juda. 10 Da Atalja, Ahazjas moder, fik at vide, at hendes søn var død, tog hun sig for at udrydde hele den kongelige slægt af Judas hus. 10 But when Athaliah the mother of Ahaziah saw that her son was dead, she arose and destroyed all the seed royal of the house of Judah.
11 Men kongens datter Joshabat fik Akazjas søn Joash smuglet bort fra de kongesønner, som skulle dræbes, og hun anbragte ham og hans amme i sengekammeret. Joshabat, kong Jorams datter og præsten Jojadas kone, som altså var søster til Akazja, skjulte ham for Atalja, så hun ikke kunne dræbe ham. 11 Men kongens datter Josjab'at tog Ahazjas søn Joas og fik ham hemmeligt af vejen, så han ikke var imellem kongesønnerne, der blev dræbt, og hun gemte ham og hans amme i sengekammeret. Således holdt Josjab'at, kong Jorams datter, præsten Jojadas hustru, der jo var søster til Ahazja, ham skjult for Atalja, så hun ikke fik ham dræbt; 11 But Jehoshabeath, the daughter of the king, took Joash the son of Ahaziah, and stole him from among the king's sons that were slain, and put him and his nurse in a bedchamber. So Jehoshabeath, the daughter of king Jehoram, the wife of Jehoiada the priest, (for she was the sister of Ahaziah,) hid him from Athaliah, so that she slew him not.
12 I seks år var han skjult hos dem i Guds hus, mens Atalja regerede i landet. 12 og han var i seks år skjult hos dem i Herrens hus, medens Atalja herskede i landet. 12 And he was with them hid in the house of God six years: and Athaliah reigned over the land.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel