Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Anden Mosebog 11

1992

1931

King James Version

1 Herren sagde til Moses: "Endnu en plage vil jeg bringe over Farao og Egypten. Efter den vil han lade jer gå herfra. Og når han lader jer gå, vil han ligefrem jage jer ud herfra! 1 Derpå sagde Herren til Moses: »Een plage endnu vil jeg lade komme over Farao og ægypterne, og efter den skal han lade eder rejse herfra; ja, når han lader eder rejse med alt, hvad I har, skal han endog drive eder herfra! 1 And the LORD said unto Moses, Yet will I bring one plague more upon Pharaoh, and upon Egypt; afterwards he will let you go hence: when he shall let you go, he shall surely thrust you out hence altogether.
2 Giv nu folket besked om, at alle, mænd og kvinder, skal bede deres naboer om ting af sølv og guld." 2 Sig nu til folket, at hver mand skal bede sin nabo, og hver kvinde sin naboerske om sølv og guld smykker!« 2 Speak now in the ears of the people, and let every man borrow of his neighbour, and every woman of her neighbour, jewels of silver, and jewels of gold.
3 Herren havde nemlig ladet egypterne fatte velvilje for folket. Også manden Moses nød stor anseelse i Egypten, både hos Faraos hoffolk og hos folket. 3 Og Herren stemteægypterne gunstigt imod folket, og desuden var den mand Moses højt anset i Ægypten både hos Faraos tjenere og hos folket. 3 And the LORD gave the people favour in the sight of the Egyptians. Moreover the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people.
4 Moses sagde: "Dette siger Herren: Ved midnat går jeg midt gennem Egypten. 4 Moses sagde: »Så siger Herren: ved midnatstid vil jeg drage igennem Ægypten, 4 And Moses said, Thus saith the LORD, About midnight will I go out into the midst of Egypt:
5 Så skal alle førstefødte i Egypten dø, lige fra den førstefødte hos Farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos trælkvinden, som sidder ved kværnen, også alt det førstefødte af kvæget skal dø. 5 og så skal alle førstefødte i Ægypten dø, lige fra den førstefødte hos Farao, der skal arve hans trone, til den førstefødte hos trælkvinden, der arbejder ved håndkværnen, og alt det førstefødte af kvæget. 5 And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sitteth upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts.
6 I hele Egypten skal der lyde så højt et skrig, at noget lignende aldrig har lydt og heller ikke skal lyde igen; 6 Da skal der i hele Ægypten lyde et klageskrig så stort, at dets lige aldrig har været hørt og aldrig mere skal høres. 6 And there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as there was none like it, nor shall be like it any more.
7 men ikke en hund skal gø ad israelitterne, hverken ad mennesker eller dyr. Sådan skal I forstå, at Herren holder egypterne adskilt fra israelitterne. 7 Men end ikke en hund skal bjæffe ad nogen af israeliterne, hverken ad folk eller fæ for at du kan kende, at Herren gør skel mellem ægypterne og Israel. 7 But against any of the children of Israel shall not a dog move his tongue, against man or beast: that ye may know how that the LORD doth put a difference between the Egyptians and Israel.
8 Alle dine hoffolk skal komme og kaste sig ned for mig og sige: 'Drag bort både du og hele det folk, der følger dig!' Derefter vil jeg drage bort." Så forlod han Farao i glødende vrede. 8 Da skal alle dine tjenere der komme ned til mig og kaste sig til jorden for mig og sige: drag dog bort med alt det folk, der følger dig! Og så vil jeg drage bort!« Og han gik ud fra Farao med fnysende vrede. 8 And all these thy servants shall come down unto me, and bow down themselves unto me, saying, Get thee out, and all the people that follow thee: and after that I will go out. And he went out from Pharaoh in a great anger.
9 Herren sagde til Moses: "Farao vil ikke høre på jer; det sker, for at mine undere i Egypten skal blive mange." 9 Men Herren sagde til Moses: »Farao skal ikke høre på eder, for at mine undergerninger kan blive talrige i Ægypten.« 9 And the LORD said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you; that my wonders may be multiplied in the land of Egypt.
10 Alle disse undere havde Moses og Aron gjort over for Farao, men Herren gjorde Farao hård, så han ikke lod israelitterne gå ud af sit land. 10 Og Moses og Aron gjorde alle disse undergerninger i Faraos påsyn, men Herren forhærdede Faraos hjerte, så han ikke lod israeliterne drage ud af sit land.10 And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh: and the LORD hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go out of his land.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel