Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Anden Samuelsbog 20

1992

1931

King James Version

1 Nu var der en ondsindet mand, der hed Sheba, søn af Bikri; han var benjaminit. Han stødte i hornet og råbte: "Vi har ingen del i David, ingen lod i Isajs søn. Gå nu hver til sit, israelitter!" 1 Nu var der tilfældigvis en slet person ved navn Sjeba, Bikris søn, en benjaminit. Han stødte i hornet og sagde: »Vi har ingen del i David, ingen lod i Isajs søn! Hver mand til sine telte, Israel!« 1 And there happened to be there a man of Belial, whose name was Sheba, the son of Bichri, a Benjamite: and he blew a trumpet, and said, We have no part in David, neither have we inheritance in the son of Jesse: every man to his tents, O Israel.
2 Da vendte alle israelitterne David ryggen og fulgte Sheba, Bikris søn; men judæerne sluttede op om deres konge og fulgte med ham fra Jordan til Jerusalem. 2 Da faldt alle Israels mænd fra David og gik over til Sjeba, Bikris søn, medens Judas mænd trofast fulgle deres konge fra Jordan til Jerusalem. 2 So every man of Israel went up from after David, and followed Sheba the son of Bichri: but the men of Judah clave unto their king, from Jordan even to Jerusalem.
3 Da David var kommet hjem til Jerusalem, tog han de ti medhustruer, som han havde ladet blive tilbage til at tage vare på paladset, og satte dem i forvaring. Han sørgede for dem, men gik ikke ind til dem. Til deres dødsdag måtte de leve i afholdenhed, som om de var enker. 3 Da David kom til sit hus i Jerusalem, tog kongen sine ti medhustruer, som han havde ladet tilbage for at se efter huset, og lod dem bringe til et bevogtet hus, hvor han sørgede for deres underhold; men han gik ikke mere ind til dem, og således levede de indespærret til deres dødedag som kvinder, der er enker, skønt deres mænd endnu lever. 3 And David came to his house at Jerusalem; and the king took the ten women his concubines, whom he had left to keep the house, and put them in ward, and fed them, but went not in unto them. So they were shut up unto the day of their death, living in widowhood.
4 Kongen sagde til Amasa: "Kald judæerne til våben, og stil her om tre dage!" 4 Derpå sagde kongen til amasa: »Stævn Judas mænd sammen i løbet af tre dage og indfind dig da her!« 4 Then said the king to Amasa, Assemble me the men of Judah within three days, and be thou here present.
5 Amasa tog så af sted for at kalde judæerne til våben, men da han ikke overholdt den fastsatte tidsfrist, 5 Amasa gik så bort for at stævne Judas mænd sammen. Men da han tøvede ud over den fastsatte frist, 5 So Amasa went to assemble the men of Judah: but he tarried longer than the set time which he had appointed him.
6 sagde David til Abishaj: "Nu bliver Sheba, Bikris søn, en større trussel mod os, end Absalom var. Tag derfor mine folk og sæt efter ham, så han ikke vinder nogle befæstede byer for sig, og vi taber ham af syne!" 6 sagde David til Abisjaj: »Nu bliver sjeba, bikris søn, os farligere end Absalon! Tag derfor din herres folk og sæt efter ham, for at han ikke skal kaste sig ind i befæstede byer og slippe fra os!« 6 And David said to Abishai, Now shall Sheba the son of Bichri do us more harm than did Absalom: take thou thy lord's servants, and pursue after him, lest he get him fenced cities, and escape us.
7 Joabs mænd, kreterne og pleterne og alle elitetropperne fulgte Abishaj; de forlod Jerusalem og satte efter Sheba, Bikris søn. 7 Med Abisjaj drog Joab, kreterne og pleterne og alle kærnetropperne ud fra Jerusalem for at sætte efter sjeba, bikris søn.7 And there went out after him Joab's men, and the Cherethites, and the Pelethites, and all the mighty men: and they went out of Jerusalem, to pursue after Sheba the son of Bichri.
8 Da de kom til den store sten i Gibeon, var Amasa allerede kommet. Joab var iført sin våbendragt. Uden på den havde han et bælte med et sværd i skeden, der var fastgjort ved lænden. 8 Men da de var ved den store sten i Gibeon, kom amasa dem i møde. Joab var iført sin våbenkjortel, og over den havde han spændt et sværd, hvis skede var bundet til hans lænd; og det gled ud og faldt til jorden. 8 When they were at the great stone which is in Gibeon, Amasa went before them. And Joab's garment that he had put on was girded unto him, and upon it a girdle with a sword fastened upon his loins in the sheath thereof; and as he went forth it fell out.
9 Da han gik frem, faldt det ned. Joab sagde til Amasa: "Hvordan har du det, broder?" Han greb Amasa i skægget med højre hånd for at kysse ham; 9 Joab sagde da til amasa: »Går det dig vel, broder?« og Joab greb med højre hånd om amasas skæg for at kysse ham. 9 And Joab said to Amasa, Art thou in health, my brother? And Joab took Amasa by the beard with the right hand to kiss him.
10 men Amasa tog sig ikke i agt for det sværd, Joab havde i hånden, og Joab stak det i maven på ham, så indvoldene væltede ud på jorden. Han døde for et eneste stød. Joab og hans bror Abishaj genoptog så forfølgelsen af Sheba, Bikris søn, 10 Men amasa tog sig ikke i vare for det sværd, Joab havde i sin venstre hånd; Joab stødte det i underlivet på ham, så hans indvolde væltede ud på jorden, og han døde ved det ene stød. Derpå satte Joab og hans broder Abisjaj efter Sjeba, Bikris søn, 10 But Amasa took no heed to the sword that was in Joab's hand: so he smote him therewith in the fifth rib, and shed out his bowels to the ground, and struck him not again; and he died. So Joab and Abishai his brother pursued after Sheba the son of Bichri.
11 mens en af Joabs mænd blev stående ved liget og råbte: "Alle, der holder med Joab og er på Davids side, følger Joab!" 11 medens en af Joabs folk blev stående ved amasa og råbte: »Enhver, der bryder sig om Joab og holder med David, følge efter Joab!« 11 And one of Joab's men stood by him, and said, He that favoureth Joab, and he that is for David, let him go after Joab.
12 Amasa lå midt på vejen, badet i blod, og da manden så, at hele hæren gjorde holdt, rullede han Amasa bort fra vejen ind på marken og kastede en kappe over ham, for alle, der kom forbi, så ham og standsede op. 12 Men Amasa lå midt på vejen, svømmende i sit blod, og da manden så, at alt folket stod stille der, væltede han Amasa fra vejen ind på marken og kastede en kappe over ham; thi han så, at alle, der kom forbi, stod stille. 12 And Amasa wallowed in blood in the midst of the highway. And when the man saw that all the people stood still, he removed Amasa out of the highway into the field, and cast a cloth upon him, when he saw that every one that came by him stood still.
13 Så snart han havde fået ham væk fra vejen, fulgte de alle sammen efter Joab i forfølgelsen af Sheba, Bikris søn. 13 Så snart han var fjernet fra vejen, fulgte alle efter Joab for at sætte efter Sjeba, Bikris søn.13 When he was removed out of the highway, all the people went on after Joab, to pursue after Sheba the son of Bichri.
14 Han var på sin vej gennem alle Israels stammer kommet til Abel?Bet?Ma'aka, og alle mænd af Bikris slægt havde samlet sig og fulgt ham. 14 Denne drog imidlertid gennem alle Israels stammer indtil Abelbet-Ma'aka, og alle bikriterne samlede sig og fulgte ham. 14 And he went through all the tribes of Israel unto Abel, and to Bethmaachah, and all the Berites: and they were gathered together, and went also after him.
15 Nu kom de og indesluttede ham i Abel?Bet?Ma'aka og kastede en vold op omkring byen, som nåede op til ringmuren. Hele Joabs hær gik i gang med at ødelægge muren for at få den til at styrte sammen. 15 Da kom de og belejrede ham i Abel-Bet-Ma'aka, idet de opkastede en vold om byen. Men medens alt krigsfolket, der var med Joab, arbejdede på at bringe muren til fald, 15 And they came and besieged him in Abel of Bethmaachah, and they cast up a bank against the city, and it stood in the trench: and all the people that were with Joab battered the wall, to throw it down.
16 Men en klog kvinde fra byen råbte: "Hør her! Bed Joab komme nærmere, så jeg kan tale med ham." 16 trådte en klog kvinde fra byen hen på formuren og råbte: »Hør, hør! Sig til Joab, at han skal komme herhen; jeg vil tale med ham!« 16 Then cried a wise woman out of the city, Hear, hear; say, I pray you, unto Joab, Come near hither, that I may speak with thee.
17 Da Joab var kommet derhen, sagdekvinden: "Er du Joab?" Han svarede ja, og hun sagde: "Hør, hvad jeg har at sige til dig, herre." 17 Da han kom hen til hende, spurgte kvinden: »Er du Joab?« Og da han svarede ja, sagde hun: »Hør din trælkvindes ord!« Han svarede: »Jeg hører!« 17 And when he was come near unto her, the woman said, Art thou Joab? And he answered, I am he. Then she said unto him, Hear the words of thine handmaid. And he answered, I do hear.
18 Han svarede: "Ja, jeg hører." Så sagde hun: "Før i tiden sagde man: 'Spørg dog i Abel og så var sagen afgjort. 18 Så sagde hun: »I gamle dage sagde man: man spørge dog i Abel og Dan, om det er gået af brug, hvad gode folk i Israel vedtog! 18 Then she spake, saying, They were wont to speak in old time, saying, They shall surely ask counsel at Abel: and so they ended the matter.
19 Vi hører til de mest fredsommelige og pålidelige i Israel, og alligevel stræber du efter at bringe død over en by, som er en moder i Israel. Hvorfor vil du ødelægge Herrens ejendom?" 19 Og nu søger du at bringe død over en by, som er en moder i Israel! Hvorfor vil du ødelægge Herrens arvelod?« 19 I am one of them that are peaceable and faithful in Israel: thou seekest to destroy a city and a mother in Israel: why wilt thou swallow up the inheritance of the LORD?
20 Joab svarede: "Jeg ville aldrig finde på at ødelægge eller tilintetgøre den. 20 Joab svarede: »Det være langt fra mig, det være langt fra mig at ødelægge eller volde fordærv! 20 And Joab answered and said, Far be it, far be it from me, that I should swallow up or destroy.
21 På ingen måde! Men en mand fra Efraim-bjergland ved navn Sheba, Bikris søn, har løftet sin hånd mod kong David. Hvis bare I udleverer ham, forlader jeg byen." Kvinden svarede Joab: "Hans hoved skal blive kastet ud til dig over muren."21 Således er det ingenlunde ment! Men en mand fra Efraims bjerge ved navn Sjeba, Bikris søn, har løftet sin hånd mod kong David; hvis I blot vil udlevere ham, bryder jeg op fra byen!« Da sagde kvinden til Joab: »Hans hoved skal blive kastet ned til dig gennem muren!« 21 The matter is not so: but a man of mount Ephraim, Sheba the son of Bichri by name, hath lifted up his hand against the king, even against David: deliver him only, and I will depart from the city. And the woman said unto Joab, Behold, his head shall be thrown to thee over the wall.
22 Kvinden gik til byens befolkning med sit gode råd, og de huggede hovedet af Sheba, Bikris søn, og kastede det ned til Joab. Han stødte i hornet, og mændene trak sig tilbage fra byen, og de spredtes og gik hver til sit. Selv vendte Joab tilbage til kongen i Jerusalem. 22 Kvinden fik så ved sin klogskab hele byen overtalt til at hugge hovedet af Sjeba, Bikris søn, og de kastede det ned til Joab. Da stødte han; i hornet, og de brød op fra byen og spredte sig hver til sit, medens Joab selv vendte tilbage til kongen i Jerusalem.22 Then the woman went unto all the people in her wisdom. And they cut off the head of Sheba the son of Bichri, and cast it out to Joab. And he blew a trumpet, and they retired from the city, every man to his tent. And Joab returned to Jerusalem unto the king.
23 Joab var hærchef i Israel. Benaja, Jojadas søn, stod i spidsen for kreterne og pleterne. 23 Joab stod over hele Israels hær; Benaja, Jojadas søn, over kreterne og pleterne; 23 Now Joab was over all the host of Israel: and Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and over the Pelethites:
24 Adoniram stod for hoveriet. Akiluds søn Joshafat var sekretær; 24 adoniram havde tilsynet med hoveriarbejdet; Josjafat, Ahiluds søn, var kansler; 24 And Adoram was over the tribute: and Jehoshaphat the son of Ahilud was recorder:
25 Sheja var statsskriver, Sadok og Ebjatar var præster. 25 Sjeja var statsskriver, Zadok og Ebjatar præster; 25 And Sheva was scribe: and Zadok and Abiathar were the priests:
26 Men også Ira af. Jairs slægt var præst hos David. 26 også Ja'iriten ira var præst hos David.26 And Ira also the Jairite was a chief ruler about David.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel