Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Tredje Johannes brev 1

1992

1948

King James Version

1 Fra den ældste. Til den kære Gajus, som jeg i sandhed elsker. 1 Den ældste sender hilsen til Gajus, den elskede, som jeg elsker i sandhed. 1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.
2 Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. 2 Du elskede! jeg ønsker, at du i alle måder må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt.2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.
3 For jeg blev meget glad, da der kom brødre, som vidnede om din sandhed, at du lever i sandheden. 3 Thi jeg blev meget glad, når der kom brødre og vidnede om den sandhed, som er i dig, således som du jo virkelig vandrer i sandheden.3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.
4 Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden. 4 Større glæde har jeg ikke end at høre, at mine børn vandrer i sandheden.4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.
5 Min kære, du viser dig trofast med det, du udretter for brødrene, og det, skønt de er fremmede; 5 Du elskede trofasthed viser du gennem det, du gør for brødrene, ja endog for tilrejsende.5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;
6 de har over for menigheden vidnet om din kærlighed, og du vil gøre en god gerning, hvis du hjælper dem videre, som Gud vil det. 6 De har vidnet for menigheden om din kærlighed. Og du vil gøre vel i at hjælpe dem videre frem på deres rejse på en Gud værdig måde.6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:
7 For de er rejst ud for navnets skyld, og de vil ikke tage imod noget fra hedningerne. 7 Thi for navnets skyld er de draget ud uden at tage imod noget af hedningerne.7 Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.
8 Derfor skylder vi at tage os af dem og således blive deres medarbejdere i at udbrede sandheden. 8 Derfor er vi skyldige at tage os af sådanne mænd, for at vi kan blive deres medarbejdere for sandheden.8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.
9 Jeg har skrevet et brev til menigheden, men Diotrefes, som ønsker at være den første iblandt dem, anerkender os ikke. 9 Jeg har skrevet til menigheden; men Diotrefes, som gerne vil være den første iblandt dem, anerkender os ikke. 9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.
10 Derfor vil jeg, når jeg kommer, gøre opmærksom på hans handlinger, hvordan han sværter os til med onde ord, og ikke nok med det, han vil ikke selv tage imod brødrene, og når andre vil gøre det, prøver han at hindre dem i det og udstøder dem af menigheden. 10 Derfor vil jeg, når jeg kommer, minde om de gerninger, han gør, hvordan han bagvasker os med onde ord; og ikke nok med det: selv tager han ikke imod brødrene, og dem, som vil gøre det, forhindrer han deri og udstøder dem af menigheden. 10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.
11 Min kære, du skal ikke efterligne det onde, men det gode. Den, der gør det gode, er af Gud; den, der gør det onde, har ikke set Gud. 11 Du elskede! efterlign ikke det onde, men det gode. Den, som gør det gode, er af Gud; den, som gør det onde, har ikke set Gud. 11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.
12 Demetrios har fået et godt vidnesbyrd af alle, ja, af sandheden selv; vi giver ham samme vidnesbyrd, og du ved, at vort vidnesbyrd er sandt. 12 Demetrius får et godt vidnesbyrd af alle, ja, af sandheden selv; også vi giver ham det, og du ved, at vort vidnesbyrd er sandt. 12 Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.
13 Meget havde jeg at skrive til dig, men jeg vil ikke skrive til dig med pen og blæk; 13 Meget andet havde jeg at skrive til dig, men vil ikke skrive til dig med blæk og pen. 13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:
14 jeg håber snart at se dig, så kan vi tales ved ansigt til ansigt. 14 Men jeg håber snart at få dig at se, og så skal vi mundtligt tales ved. 14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face.
15 Fred være med dig! Vennerne her hilser dig. Hils hver enkelt af vennerne. ' 15 Fred være med dig! Vennerne hilser dig. Hils vennerne, hver især!15 Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel