Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Filemonbrevet 1

1992

1948

King James Version

1 Fra Paulus, Kristi Jesu fange, og vor broder Timotheus. 1 Paulus, Kristi Jesu fange, og broderen Timoteus sender hilsen til Filemon, vor kære ven og medarbejder,1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,
2 Til vor kære medarbejder Filemon og til vor søster Appia, til vor kære medkæmper Arkippos og til menigheden i dit hus. 2 til søsteren Appia, til Arkippus, vor medstrider, og til menigheden i dit hus.2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:
3 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus! 3 Nåde være med eder og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
4 Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner, 4 Jeg takker altid min Gud, når jeg nævner dig i mine bønner,4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,
5 for jeg hører om den kærlighed og tro, som du har til Herren Jesus og over for alle de hellige. 5 fordi jeg hører om den kærlighed og tro, du har til Herren Jesus og viser over for alle de hellige.5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
6 Jeg beder om, at din delagtighed i troen må føre dig til indsigt i alt det gode, vi har fået i Kristus. 6 Jeg beder om, at det fællesskab om troen, som du er med i, må blive virksomt for Kristus gennem erkendelsen af alt det gode, som er os givet.6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.
7 Din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig, fordi de helliges hjerter er blevet beroliget ved dig, min broder. 7 Thi stor glæde og trøst har jeg fået af din kærlighed, fordi de helliges hjerter er blevet vederkvæget ved dig, broder!7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.
8 Selv om jeg derfor med stor frimodighed i Kristus kunne foreholde dig din pligt, 8 Derfor vil jeg, skønt jeg med stor frimodighed i Kristus kunne befale dig det, du bør gøre,8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,
9 vil jeg for kærlighedens skyld hellere rette en bøn til dig, sådan som jeg er: en gammel Paulus og nu også Kristi Jesu fange. 9 for kærlighedens skyld hellere bede dig. Sådan som jeg er, den gamle Paulus, og nu tilmed Kristi Jesu fange,9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.
10 Jeg beder for Onesimos, mit barn, som jeg har fået i mit fangenskab, 10 beder jeg dig for mit barn, som jeg bar fået i mit fangenskab, for Onesimus,10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:
11 ham, som ikke tidligere var til gavn for i dig, men som nu er til gavn både for dig og for mig; 11 som før ikke var dig til »gavn«, men nu er til gavn både for dig og for mig;11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:
12 ham sender jeg tilbage til dig, og dermed mit eget hjerte. 12 ham sender jeg dig nu tilbage, ham, mit eget hjerte!12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:
13 Jeg havde helst beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne være mig til hjælp i mit fangenskab for evangeliets skyld. 13 Jeg ville gerne have beholdt ham hos mig, for at han i dit sted kunne tjene mig under mit fangenskab for evangeliets skyld;13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:
14 Men uden dit samtvkke ville jeg intet gøre, for at det gode, som du gør, ikke skal ske af tvang, men af fri vilje. 14 men uden dit samtykke ville jeg intet gøre, for at din gode gerning ikke skal være af tvang, men af fri vilje.14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.
15 Måske blev han taget fra dig for en tid, for at du kunne få ham tilbage for altid, 15 Thi det var måske derfor, han for en kortere tid blev skilt fra dig, for at du skulle eje ham evigt,15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
16 ikke længere som en slave, men som mere end en slave: en kær broder. Det er han i høj grad for mig, og hvor meget mere skal han så ikke være det for dig, både i denne verden og i Herren! 16 og da ikke mere som en træl, men som noget langt mere end en træl: som en elsket broder. Det er han i høj grad for mig, men hvor meget mere så ikke for dig, både rent menneskeligt og i Herren.16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?
17 Så sandt du regner mig for en trosfælle, så tag imod ham, som var det mig selv. 17 Så sandt du da regner mig for din medbroder, så tag imod ham, som om det var mig selv.17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.
18 Har han gjort dig nogen uret eller skylder dig noget, så skriv det på min regning! 18 Og har han gjort dig nogen uret, eller skylder han dig noget, så skriv det på min regning!18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;
19 Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd: Jeg vil betale! For slet ikke at tale om, at du skylder mig dig selv. 19 Jeg, Paulus, forpligter mig herved med egenhændig underskrift til at betale for ikke at tale om, at du skylder mig endogså dig selv!19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.
20 Ja, min broder, lad mig få gavn af dig for Herrens skyld. Giv mit hjerte ro i Kristus! 20 Ja, broder, lad mig dog få »gavn« af dig i Herren! vederkvæg mit hjerte i Kristus!20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.
21 Jeg skriver til dig i tillid til, at du vil rette dig efter mig, ja, jeg ved, at du vil gøre mere, end jeg beder om. 21 I tillid til din lydighed skriver jeg dette til dig; jeg ved jo, at du endogså vil gøre mere end det, jeg siger.21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.
22 Og én ting mere: Forbered dig også på at tage imod mig som din gæst. For jeg håber, at I får mig tilbage takket være jeres bønner. 22 Samtidig beder jeg dig berede dig på at have mig som gæst; thi jeg håber, at jeg ved jeres bønner skal blive givet tilbage til jer.22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.
23 Hilsen fra Epafras, min medfange for Kristi Jesu skyld, 23 Epafras, min medfange i Kristus Jesus,23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;
24 og fra Markus, Aristark, Demas og Lukas kas, mine medarbejdere. 24 Markus, Aristarkus, Demas og Lukas, mine medarbejdere, sender hilsen til dig.24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.
25 Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd! 25 Herren Jesu Kristi nåde være med eders ånd.25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel