Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 122

1992

1931

King James Version

1 Valfartssang. Af David. Jeg blev glad, da de sagde til mig: Lad os drage til Herrens hus! 1 Jeg frydede mig, da de sagde til mig: »Vi drager til Herrens hus!« 1 A Song of degrees of David. I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the LORD.
2 Nu står vore fødder i dine porte, Jerusalem. 2 Så står vore fødder da i dine porte, Jerusalem, 2 Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem.
3 Jerusalem, du er bygget som byen, hvor folk forsamler sig. 3 Jerusalem bygget som staden, hvor folket samles; 3 Jerusalem is builded as a city that is compact together:
4 Her drager stammerne op, Herrens stammer. Det er en vedtægt i Israel, at Herrens navn skal prises. 4 thi did op drager stammerne, Herrens stammer en vedtægt for Israel om at prise Herrens navn. 4 Whither the tribes go up, the tribes of the LORD, unto the testimony of Israel, to give thanks unto the name of the LORD.
5 Her står dommersæder, tronstole for Davids hus. 5 Thi der står dommersæder, sæder for Davids hus.5 For there are set thrones of judgment, the thrones of the house of David.
6 Bed om fred for Jerusalem: Gid de, som elsker dig, må leve trygt, 6 Bed om Jerusalems fred! Ro finde de, der elsker dig! 6 Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee.
7 gid freden må råde over din ringmur, og tryghed i dine borge! 7 Der råde fred på din mur, tryghed i dine borge! 7 Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.
8 For mine brødres og venners skyld siger jeg: Fred over dig! 8 For brødres og frænders skyld vil jeg ønske dig fred, 8 For my brethren and companions' sakes, I will now say, Peace be within thee.
9 For Herren vor Guds tempels skyld ønsker jeg lykke for dig. 9 for Herren vor Guds hus's skyld vil jeg søge dit bedste.9 Because of the house of the LORD our God I will seek thy good.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel