Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 130

1992

1931

King James Version

1 Valfartssang. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre 1 Fra det dybe råber jeg til 1 A Song of degrees. Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.
2 Herre, hør mit råb, lad dine ører lytte til min tryglen! 2 O Herre hør min røst! Lad dine ører lytte til min tryglende røst! 2 Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.
3 Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå, Herre? 3 Tog du vare, herre, på misgerninger, Herre, hvo kunne da bestå? 3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?
4 Men hos dig er der tilgivelse, for at man skal frygte dig. 4 men hos dig er der syndsforladelse, at du må frygtes. 4 But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.
5 Jeg håber på Herren, min sjæl håber; jeg venter på hans ord, 5 Jeg håber.på Herren, min sjæl håber på hans ord, 5 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope.
6 min sjæl venter på Herren mere end vægterne på morgen, end vægterne på morgen. 6 på Herren bier min sjæl mer end vægter på morgen, vægter på morgen.6 My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning.
7 Israel, vent på Herren, for hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse. 7 Israel, bi på Herren! Thi hos Herren er miskundhed, hos ham er forløsning i overflod. 7 Let Israel hope in the LORD: for with the LORD there is mercy, and with him is plenteous redemption.
8 Han udfrier Israel fra al dets skyld. 8 Og han vil forløse Israel fra alle dets misgerninger, 8 And he shall redeem Israel from all his iniquities.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel