Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 53

1992

1931

King James Version

2 For Korlederen. Al?mahalat. Maskil af David. Tåberne siger ved sig selv: »Gud er ikke til!« De handler ondt og afskyeligt, ingen gør godt. 2 Dåerne siger i hjertet: »Der er ingen Gud!« slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt. 2 To the chief Musician upon Mahalath, Maschil, A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity: there is none that doeth good.
3 Gud ser fra himlen ned over menneskene for at se, om der er en forstandig, én der søger Gud. 3 Gud skuer ned fra himlen på menneskenes børn for at se, om der findes en forstandig, nogen, der søger Gud. 3 God looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek God.
4 De er alle faldet fra, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste. 4 Afveget er alle, til hobe fordærvet, ingen gør godt, end ikke een.4 Every one of them is gone back: they are altogether become filthy; there is none that doeth good, no, not one.
5 Forstår de intet, de forbrydere, som lever af at æde mit folk? De påkalder ikke Gud. 5 Er de udådsmænd da uden forstand de, der æder mit folk, som åd de brød, og ikke påkalder Gud? 5 Have the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread: they have not called upon God.
6 Da skal de gribes af rædsel, hvor de ikke ventede rædsel, for Gud skal splitte din belejrers knogler. De bliver gjort til skamme, for Gud forkaster dem. 6 Af rædsel gribes de da, hvor ingen rædsel var; thi Gud adsplitter din belejres ben; de bliver til skamme, thi Gud forkaster dem.6 There were they in great fear, where no fear was: for God hath scattered the bones of him that encampeth against thee: thou hast put them to shame, because God hath despised them.
7 Gid Israels frelse må komme fra Zion! Når Gud vender sit folks skæbne, skal Jakob juble og Israel glæde sig. 7 Ak, kom dog fra Zion Israels frelse! Når Gud vender sit folks skæbne, skal Jakob juble, Israel glædes.7 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel