Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 79

1992

1931

King James Version

1 Salme af Asaf. Folkene er trængt ind i din ejendom, Gud, de har gjort dit hellige tempel urent og lagt Jerusalem i ruiner. 1 Hedninger er trængt ind i din arvelod, Gud de har besmittet dit hellige tempel og gjort Jerusalem til en stenhob; 1 A Psalm of Asaph. O God, the heathen are come into thine inheritance; thy holy temple have they defiled; they have laid Jerusalem on heaps.
2 De gav dine tjeneres lig som føde til himlens fugle og dine frommes krop til jordens dyr. 2 de har givet himlens fugle dine tjeneres lig til æde, jordens vilde dyr dine frommes kød; 2 The dead bodies of thy servants have they given to be meat unto the fowls of the heaven, the flesh of thy saints unto the beasts of the earth.
3 De udgød deres blod som vand, rundt om Jerusalem, og ingen begravede dem. 3 deres blod har de udøst som vand omkring Jerusalem, ingen jorder dem; 3 Their blood have they shed like water round about Jerusalem; and there was none to bury them.
4 Vi er blevet til nar blandt vore naboer, til spot og spe for vore omgivelser. 4 vore naboer er vi til hån, vore grander til spot og spe. 4 We are become a reproach to our neighbours, a scorn and derision to them that are round about us.
5 Hvor længe vil du dog være vred, Herre, hvor længe skal din lidenskab brænde som ild? 5 Hvor længe vredes du, herre - for evigt? hvor længe skal din nidkærhed lue som ild? 5 How long, LORD? wilt thou be angry for ever? shall thy jealousy burn like fire?
6 Udøs din harme over de folk, der ikke kender dig, og over de riger, der ikke påkalder dit navn; 6 Udøs din vrede på folk, der ikke kender dig, på riger, som ikke påkalder dit navn; 6 Pour out thy wrath upon the heathen that have not known thee, and upon the kingdoms that have not called upon thy name.
7 for de har fortæret Jakob og ødelagt hans bolig. 7 thi de har opædt Jakob og lagt hans bolig øde.7 For they have devoured Jacob, and laid waste his dwelling place.
8 Tilregn os ikke vore forfædres synder, lad din barmhjertighed nå os hurtigt, for vi er hjælpeløse. 8 Tilregn os ikke fædrenes brøde, lad din barmhjertighed komme os snarlig i møde, thi vi er såre ringe, 8 O remember not against us former iniquities: let thy tender mercies speedily prevent us: for we are brought very low.
9 Hjælp os, vor frelses Gud, for dit ærede navns skyld. Befri os, og tilgiv vore synder for dit navns skyld. 9 hjælp os, vor Frelses Gud, for dit navns æres skyld, fri os, forlad vore synder for dit navns skyld! 9 Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name: and deliver us, and purge away our sins, for thy name's sake.
10 Hvorfor skal folkene sige: »Hvor er deres Gud?« Mens vi ser på det, skal de erfare, at dine tjeneres udgydte blod bliver hævnet. 10 Hvorfor skal hedninger sige: »Hvor er deres Gud?« Lad dine tjeneres udgydt blod blive hævnet på hedningerne for vore øjne! 10 Wherefore should the heathen say, Where is their God? let him be known among the heathen in our sight by the revenging of the blood of thy servants which is shed.
11 Lad fangernes stønnen nå dig, sæt de dødsdømte i frihed med din stærke arm. 11 Lad de fangnes suk nå hen for dit åsyn, udløs dødens børn efter din arms vælde, 11 Let the sighing of the prisoner come before thee; according to the greatness of thy power preserve thou those that are appointed to die;
12 Gengæld vore naboer syvdobbelt på deres egen krop for den hån, de viser dig, Herre. 12 lad syvfold gengæld ramme vore naboer for hånen, de viser dig, herre! 12 And render unto our neighbours sevenfold into their bosom their reproach, wherewith they have reproached thee, O Lord.
13 Vi er dit folk og de får, du vogter, vi vil takke dig til evig tid, i slægt efter slægt vil vi forkynde din pris. 13 Men vi dit folk og den hjord, du røgter, vi vil evindelig takke dig, forkynde din pris fra slægt til slægt!13 So we thy people and sheep of thy pasture will give thee thanks for ever: we will show forth thy praise to all generations.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel