Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Zakarias bog 4

1992

1931

King James Version

1 Den engel, der talte med mig, vækkede mig igen, som man vækker en mand af søvne, 1 Engelen, som talte med mig, vakte mig så atter, som man vækker et menneske af hans søvn, 1 And the angel that talked with me came again, and waked me, as a man that is wakened out of his sleep,
2 og sagde til mig: »Hvad ser du?« Jeg svarede: »Jeg ser en lysestage helt af guld med en skål på toppen. Den har syv lamper, og der er syv vægeholdere oven på hver lampe. 2 og spurgte mig: »hvad skuer du?« Jeg svarede: »Jeg, skuer, og se, der er en lysestage, helt og holdent af guld, og et oliekar ovenpå og syv lamper og syv rør til lamperne, 2 And said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold a candlestick all of gold, with a bowl upon the top of it, and his seven lamps thereon, and seven pipes to the seven lamps, which are upon the top thereof:
3 Ved siden af den er der to oliventræer, et til højre og et til venstre for skålen.« 3 desuden to olietræer ved siden af den, et til højre, et andet tilvenstre for oliekarret.« 3 And two olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof.
4 Jeg spurgte den engel, der talte med mig: »Hvad betyder det, herre?« 4 Og jeg spurgte engelen, som talte med mig: »Hvad betyder disse ting, herre?« 4 So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my lord?
5 Den engel, der talte med mig, spurgte: »Ved du ikke, hvad det betyder?« og jeg svarede: »Nej, herre.« 5 Han svarede: »ved du ikke, hvad de betyder?« jeg sagde: »Nej. Herre!«5 Then the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what these be? And I said, No, my lord.
6 Da sagde han: Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre! 6 Da svarede han og sagde til mig: Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskares Herre. 6 Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the LORD unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the LORD of hosts.
7 Hvad er vel du, store-bjerg? Du skal blive til slette foran Zerubbabel. Så skal han hente slutstenen, mens der lyder jubelråb over den.7 Hvem er du, du store bjerg? For Zerubbabel skal du blive slette! Han skal hente topstenen, medens der råbes: »Nåde, nåde være med den!« 7 Who art thou, O great mountain? before Zerubbabel thou shalt become a plain: and he shall bring forth the headstone thereof with shoutings, crying, Grace, grace unto it.
8 Herrens ord kom til mig:8 Og Herrens ord kom til mig således: 8 Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
9 Zerubbabels hænder har grundlagt dette hus, hans hænder skal fuldføre det. Så skal du forstå at Hærskarers Herre har sendt mig til jer.9 Zerubbabels hænder har lagt grunden til dette hus, hans hænder skal også fuldende det; og du skal kende, at Hærskares Herre har sendt mig til eder.9 The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house; his hands shall also finish it; and thou shalt know that the LORD of hosts hath sent me unto you.
10 De, der følte foragt for den ringe begyndelse, skal glæde sig, når de ser bly?stenen i Zerubbabels hånd. »Disse syv er Herrens øjne, der spejder ud over hele jorden.« 10 Thi den, der lod hånt om de ringe begyndelsers dag, skal glæde sig, når han ser blystenen i Zerubbabels hånd. Hine syv er Herrens øjne, som søger ud over hele jorden. 10 For who hath despised the day of small things? for they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those seven; they are the eyes of the LORD, which run to and fro through the whole earth.
11 Så spurgte jeg ham: »Hvad betyder de to oliventræer til højre og til venstre for lysestagen?« 11 Derpå spurgte jeg ham:»hvad betyder de to olietræer der til højre og venstre for lysestagen?« 11 Then answered I, and said unto him, What are these two olive trees upon the right side of the candlestick and upon the left side thereof?
12 Jeg spurgte ham igen: »Hvad betyder de to olivengrene, der er ved siden af de to guldrør, som tømmer olien ud fra dem?« 12 Og videre spurgte jeg: »hvad betyder de to oliegrene ved siden af de to guldrør, som leder den gyldne olie ned derfra?« 12 And I answered again, and said unto him, What be these two olive branches which through the two golden pipes empty the golden oil out of themselves?
13 Han spurgte mig: »Ved du ikke, hvad det betyder?« Jeg svarede: »Nej, herre.« 13 Han svarede: »ved du ikke, hvad de betyder?« Jeg sagde: »nej, Herre!« 13 And he answered me and said, Knowest thou not what these be? And I said, No, my lord.
14 Da svarede han: »Det er de to, der er salvet med olie. De står foran hele jordens Herre.« 14 Så sagde han: »Det er de to med olie salvede, som står for al jordens Herre.« 14 Then said he, These are the two anointed ones, that stand by the Lord of the whole earth.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel