Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 130

1931

1647

King James Version

1 Fra det dybe råber jeg til 1 CXXX. En Sang paa Trapperne. Af de dybe raabte jeg til dig HErre. 1 A Song of degrees. Out of the depths have I cried unto thee, O LORD.
2 O Herre hør min røst! Lad dine ører lytte til min tryglende røst! 2 HErre / hør paa min Røst / Lad dine Ørn mercke paa mine Formanelsers Røst. 2 Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.
3 Tog du vare, herre, på misgerninger, Herre, hvo kunne da bestå? 3 HErre / der som du vilt acte Onskaber. HErre / hvo kand da blifve bestandig? 3 If thou, LORD, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand?
4 men hos dig er der syndsforladelse, at du må frygtes. 4 Men hos dig er Forladelse / paa det du maa fryctes. 4 But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared.
5 Jeg håber.på Herren, min sjæl håber på hans ord, 5 Jeg biede efter HErren / Min Siæl biede / oc jeg fortøfvede paa hans Ord. 5 I wait for the LORD, my soul doth wait, and in his word do I hope.
6 på Herren bier min sjæl mer end vægter på morgen, vægter på morgen.6 Min Siæl (vocter) efter HErren / meere end Væcteren paa morgenen : som vocte paa Morgnen. 6 My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning: I say, more than they that watch for the morning.
7 Israel, bi på Herren! Thi hos Herren er miskundhed, hos ham er forløsning i overflod. 7 Jsrael haabe paa HErren / Thi hos HErren er Miskundhed / oc megen forløsning hos hannem. 7 Let Israel hope in the LORD: for with the LORD there is mercy, and with him is plenteous redemption.
8 Og han vil forløse Israel fra alle dets misgerninger, 8 Oc hand skl forløste Jsrael / af alle sine Ondskaber.8 And he shall redeem Israel from all his iniquities.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel