Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 42

1931

1647

King James Version

2 Som hjorten skriger efter rindende vand, således skriger min sjæl efter dig, o Gud. 2 XLII. Til Sangmesteren / til en Undervjsning for Chore Børn. Ligesom en Hiort skrjger efter Vandstrømme / Så skjger im Siæl til dig O Gud. 2 To the chief Musician, Maschil, for the sons of Korah. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.
3 Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud; når skal jeg komme og stedes for Guds åsyn? 3 Min Siæl tørster efter Gud / efter den lefvende Gud : Naar skal jeg kome (der hen) oc feis for Guds Ansict?3 My soul thirsteth for God, for the living God: when shall I come and appear before God?
4 Min gråd er blevet mit brød både dag og nat, fordi de stadig spørger mig: »hvor er din Gud?« 4 Min Graad er min Mad Dag oc Nat / medn mand siger dagligee til mig / hvor er din Gud? 4 My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God?
5 Min sjæl er opløst, når jeg kommer i hu, hvorledes jeg vandred med skaren op til Guds hus under jubelråb og lovsang i højtidsskaren. 5 Der vil jeg alt tæncke paa / oc udgyde mit Hierte hos mig self: Thi jeg vilde gierne gaa frem med Haaben / vilde ad sted med dem til Guds Huus / med Frydes oc Tacksigelses Røst / (iblant) de mange som holde helligt. 5 When I remember these things, I pour out my soul in me: for I had gone with the multitude, I went with them to the house of God, with the voice of joy and praise, with a multitude that kept holyday.
6 Hvorfor er du nedbøjet, sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit åsyns frelse og min Gud!6 Hvi vilt du trycke dig min Siæl / Oc bruse ofver mig? Bi efter Gud / thi jeg skal end tacke hannem (for der er) megen Frelse for hans Ansict. 6 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.
7 Nedbøjet er min sjæl, derfor mindes jeg dig fra Jordans og hermontindernes land, fra Mizars bjerg. 7 Min Gud / min Siæl trycker sig i mig / Derfor vil jeg tæncke paa dig fra Jordans Land oc Hermonim / fra det lille Bierg. 7 O my God, my soul is cast down within me: therefore will I remember thee from the land of Jordan, and of the Hermonites, from the hill Mizar.
8 Dyb råber til dyb ved dine vandfalds brusen, alle dine brændinger og bølger skyller hen over mig. 8 Afgrunden raaaber til Afgrunden / for dine Renders Liud / alle dine Vandvover / oc dine Bølger ginge ofver mig. 8 Deep calleth unto deep at the noise of thy waterspouts: all thy waves and thy billows are gone over me.
9 Sin miskundhed sender Herren om dagen, hans sang er hos mig om natten, en bøn til mit livs Gud. 9 Men HERREN skal befale sin Miskundhed om Dagen / Oc om Natten skal hans Sang være hos mig / ja en Bøn til min Lifvis Gud. 9 Yet the LORD will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.
10 Jeg siger til Gud, min klippe: Hvorfor har du glemt mig, hvorfor skal jeg vandre sorgfuld, trængt af fjender? 10 jeg vil sige til Gud / min Klippe / hvi hafver du forglemt mig? Hvi maa jeg gaa i Sørgeklæder / idet min Fiender trænger mig? 10 I will say unto God my rock, Why hast thou forgotten me? why go I mourning because of the oppression of the enemy?
11 Det er, som knustes mine ben, når fjenderne håner mig, når de stadig spørger mig: »hvor er din Gud?« 11 I det der drifves Mord i mine Been / for haane mine Fiender mig / Saa de sige daglige til mig / hvor er din Gud? 11 As with a sword in my bones, mine enemies reproach me; while they say daily unto me, Where is thy God?
12 Hvorfor er du nedbøjet, sjæl, hvi bruser du i mig? Bi efter Gud, thi end skal jeg takke ham, mit åsyns frelse og min Gud!12 Hvi trycker du dig min Siæl / oc hvi bruser du ofver mig? Bj efter Gud / thi jeg skal endnu tacke hannem / (for hand er) Mit Ansictis megen Hielp oc min Gud.12 Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel