Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 46

1931

1647

King James Version

2 Gud er vor tilflugt og styrke, en hjælp i angster, prøvet til fulde 2 XLVI Til Sangmesteren / for Chore Børn / en Sang ofver Alamoth. Gud er vor Tilljd oc Styrcke / En hielp i store Nød / som er befunden stoorlig.2 To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth. God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
3 Derfor frygter vi ikke, om jorden end bølger og bjergene styrter i havenes skød, 3 Derfor ville vi icke frycte / naar Jorden end ryster / oc Biergene henfløge midt i Hafvet. 3 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;
4 om end deres vande bruser og syder og bjergene skælver ved deres vælde. - Sela.4 Bandet der i mue bruse / mue storme / Biergene mue befve af dets Bølger / Sela. 4 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.
5 En flod og dens bække glæder Guds stad, den højeste har helliget sin bolig; 5 Foldens Strømme skulle glæde Guds Stad / ja den hellige Stad / iblandt den Høystis Boliger. 5 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.
6 i den er Gud, den rokkes ikke, Gud bringer den hjælp, når morgen gryr. 6 Gud er midt der i / den skal icke beveges / Gud skal hielpe den / naar det blifver aarle. 6 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
7 Folkene larmed, rigerne vakled, han løfted røsten, så jorden skjalv, 7 Hedningene brusede / Kongerigerne blefve oprørde / hand lod høre sin røst / Jorden smeltedis. 7 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
8 Hærskares Herre er med os, Jakobs Gud er vor faste borg. Sela.8 HErren Zebaoth er med oc / Jacobs Gud er vor høye Beskærmelse / Sela. 8 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
9 Kom hid og se på Herrens værk, han har udført frygtelige ting på jord. 9 Kommer / ser HErrens Gierninger / som hafver sat Ødeleggelser paa Jorden. 9 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
10 Han gør ende på krig til jordens grænser, han splintrer buen, sønderbryder spydene, skjoldene tænder han i brand. 10 Den som stille Strjd indtil Jordens Ende / sønderbryder Buen / oc sønderhugger Glavende / brender vognene med Ilden. 10 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
11 Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden! 11 Hodler op oc vider / ad jeg er Gud / Jeg vil ophøyes iblandt Hedningene / Jeg vil ophøyes i Landet. 11 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
12 Hærskares Herre er med os, Jakobs Gud er vor faste borg. Sela.12 HErren Zebaoth er med os / Jacobs Gud er vor høye Beskærmelse / Sela12 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel