Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 48

1931

1647

King James Version

2 Stor og højlovet er vor Gud i sin stad. 2 XLVIII. En PsalmeSang / for Chore Børn. HErren er stoor oc saar prjselig / i vor Guds Stad / paa hans hellige Bierg. 2 A Song and Psalm for the sons of Korah. Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.
3 Smukt løfter sig hans hellige bjerg, al jordens fryd, Zions bjerg i det højeste nord, den store konges by. 3 Zions Bierg ligger smuct / Er det gantske lands Glæde / paa de Nørre Sider / en stor Kongis Stad. 3 Beautiful for situation, the joy of the whole earth, is mount Zion, on the sides of the north, the city of the great King.
4 Som værn gjorde Gud sig kendt i dens borge. 4 Gud er i dnes Pallazer / hand er bekiendt for en høy Beskærmelse. 4 God is known in her palaces for a refuge.
5 Thi kongerne samlede sig, rykked frem tilsammen; 5 Thi se / Kongerne vare forsamlede / de droge for ofver tilsammen. 5 For, lo, the kings were assembled, they passed by together.
6 de så og tav på stedet, flyed i angst, 6 ( Jo meere) de saae / jo meere forundrede de dem / De forfærdede sig / de skyndede sig. 6 They saw it, and so they marvelled; they were troubled, and hasted away.
7 af rædsel grebes de brat, af veer som en, der føder. 7 Besvelse betog dem der / Angist som en Qvindis i Barns Nød. 7 Fear took hold upon them there, and pain, as of a woman in travail.
8 Med østenstormen knuser du tarsisskibe.8 Ved Østenvæjr skalt du sønderbryde Skibene i Hafvet. 8 Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind.
9 Som vi havde hørt det, så vi det selv i Hærskares Herres by, i vor Guds by; til evig tid lader Gud den stå. - Sela. 9 Ligesom vi hafve hørt / Saa faae vi (det) i HErrens Zebaoths Stad / I vor Guds Stad : Gud skal befæste dem ævindeligen / Sela. 9 As we have heard, so have we seen in the city of the LORD of hosts, in the city of our God: God will establish it for ever. Selah.
10 I , din helligdom tænker vi, Gud, på din miskundhed; 10 Gud / vi betæncke din miskundhed / inde i din Tempel. 10 We have thought of thy lovingkindness, O God, in the midst of thy temple.
11 som dit navn så lyder din pris til jordens grænser. Din Højre er fuld af retfærd, 11 O Gud / ligesom dit Nafn er / saa er oc din Prjs / indtil verdens Ender : Din høyre Haand er fuld af Rætferdighed. 11 According to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth: thy right hand is full of righteousness.
12 Zions bjerg fryder sig, Judas døtre jubler over dine domme. 12 Zions Bierg glæder sig / Juda Døtre fryde sig / for dine Dommers skyld. 12 Let mount Zion rejoice, let the daughters of Judah be glad, because of thy judgments.
13 Drag rundt om Zion, gå rundt og tæl dets tårne, 13 gaar omkring Zion / oc omringer den / Tæller dens Taarn 13 Walk about Zion, and go round about her: tell the towers thereof.
14 læg mærke til dets ringmur, så gennem dets borge, at i kan melde slægten, der 14 . Sætter eders Hierte til dens Muur / forbereder dens Pallazer / Ad I kunde fortælle det for den Slect som kommer her efter. 14 Mark ye well her bulwarks, consider her palaces; that ye may tell it to the generation following.
15 kommer: Sådan er Gud, vor Gud for evigt og altid, han skal lede os.15 thi denne Gud er vor Gud / ævindeligen oc altjd : Hand skal ledsage os til indtil Døøden.15 For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even unto death.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel