Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 53

1931

1647

King James Version

2 Dåerne siger i hjertet: »Der er ingen Gud!« slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt. 2 LIII. Til sangmesteren / paa Mahalath / Davids (Psalme) til undervjsning. EN Daare sagde i sit Hierte : Der er ingen Gud til : de forderfvede det / oc giorde det vederstyggeligt med Ondskab / Der er ingen som giør got.2 To the chief Musician upon Mahalath, Maschil, A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity: there is none that doeth good.
3 Gud skuer ned fra himlen på menneskenes børn for at se, om der findes en forstandig, nogen, der søger Gud. 3 Gud saa ned af Himmelen ofver Menniskens Børn / Ad see om der var nogen kloog / som spurde ad Gud. 3 God looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek God.
4 Afveget er alle, til hobe fordærvet, ingen gør godt, end ikke een.4 En hver var affalden / de stinckede tilljge / Der var ingen som giorde got / ia icke end een. 4 Every one of them is gone back: they are altogether become filthy; there is none that doeth good, no, not one.
5 Er de udådsmænd da uden forstand de, der æder mit folk, som åd de brød, og ikke påkalder Gud? 5 Men da de Missdædere icke kiende det? Som opæde mit Folck / som de oode Brød / de kalde icke paa Gud. 5 Have the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread: they have not called upon God.
6 Af rædsel gribes de da, hvor ingen rædsel var; thi Gud adsplitter din belejres ben; de bliver til skamme, thi Gud forkaster dem.6 (Men) der fryctede de saare / som der intet ad frycte / thi Gud bortspredede den hans Been / som beleirede dig : Du giorde dem til Skamme / thi Gud forsmaade dem. 6 There were they in great fear, where no fear was: for God hath scattered the bones of him that encampeth against thee: thou hast put them to shame, because God hath despised them.
7 Ak, kom dog fra Zion Israels frelse! Når Gud vender sit folks skæbne, skal Jakob juble, Israel glædes.7 Gid /der motte komme megen hielp af Zion til Israel / Naar Gud omvender sig Folckis Fængsel / (da) skal Israel fryde sig / (da) skal israel glæde sig. 7 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel