Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Salmernes bog 7

1931

1647

King James Version

2 Herre min Gud, jeg lider på dig, frels mig og fri mig fra hver min forfølger, 2 VII. Psalme. Davids artige Sang / som hand sang for HErren / ofver Ehus Jemini Søns Ord. HErre min Gud / jeg haaber paa dig / Frelz mig fra alle min Forfølgere / oc redde mig.2 Shiggaion of David, which he sang unto the LORD, concerning the words of Cush the Benjamite. O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:
3 at han ej som en løve skal rive mig sønder, bortrive, uden at nogen befrier. 3 Ad hand / maa skee / icke grjber min Siæl som en Løve / (ad der skulde være) den som sønderrifve / oc icke den som frjer. 3 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.
4 Herre min Gud, har jeg handlet så, er der uret i mine hænder, 4 HErre min Gud / hafver jeg giort det / er der uræt i mine Hænder. 4 O LORD my God, if I have done this; if there be iniquity in my hands;
5 har jeg voldet dem ondt, der holdt fred med mig, uden årsag gjort mine fjender men, 5 Hafver jeg betalit den ont / som lefver fredsommelig med mig / (Ja jeg hafver frjt den som var min Fiende uden Sag) 5 If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)
6 så forfølge og indhente fjenden min sjæl, han træde mit liv til jorden og kaste min ære i støvet. - Sela.6 Da maa min Fiende forfølge min Siæl / oc grjbe (den) Oc traade mit Ljf til Jorden / oc legge min Ære i støf / Sela 6 Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.
7 Herre, stå op i din vrede, rejs dig imod mine fjenders fnysen, vågn op, min Gud, du sætte retten! 7 Stat op HErre i din Vrede / ophøye dig formedelst mine Fienders Grumhed / oc vaag op til mig: du hafver befalit ræt (ad skulle skee.) 7 Arise, O LORD, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.
8 Lad folkeflokken samles om dig, tag sæde over den hist i det høje! 8 Saa skal Folckenes Forsamling omkring ringe dig: Oc kom du igien høyt op ofver den. 8 So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.
9 Herren dømmer folkeslag. Mig dømme du, Herre, efter min retfærd og uskyld! 9 HErren skal dømme Folcket / Døm mig HErre efter min Rætferdighed / oc efter min fromhed / (som er) hod mig. 9 The LORD shall judge the people: judge me, O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.
10 På gudløses ondskab gøre du ende, støt den retfærdige, du, som prøver hjerter og nyrer, retfærdige Gud. 10 Lad nu ont fortære de ugudelige / men befæst det / som est rætferdg / du som prøfver Hierter oc Nyrer / oc rætferdige Gud. 10 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.
11 Mit skjold er hos Gud, han Frelser de oprigtige af hjertet; 11 Min Skiold er hos Gud / som frelser de Oprictige af Hiertet. 11 My defence is of God, which saveth the upright in heart.
12 retfærdig som dommer er Gud, en Gud, der hver dag vredes.12 Gud er en rætvjs Dommere / Oc en Gud som truer hver Dag. 12 God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.
13 Visselig hvæsser han atter sit sværd, han spænder sin bue og sigter; 13 Vil hand icke omvende sig / da skal hand hvedde / sit Sverd / hand hafver spent sin Bue / oc bered den. 13 If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.
14 men mod sig selv har han rettet de dræbende våben, gjort sine pile til brændende pile. 14 Oc hand hafver beridt døødelige Skud til hannem / hand skal bruge sine Pjle mod dem som ere faa heede. 14 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.
15 Se, hanundfanger tomhed, svanger med ulykke føder han blændværk; 15 See / hand skal føde uræt / oc er siuglig med Møye / hand skal føde Løgn. 15 Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.
16 han grov en grube, han huled den ud, men faldt i den grav, han gjorde. 16 Hand hafver grafvit en Graf / oc opkast den / men hand skal falde i Grafven / som hand giorde. 16 He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.
17 Ulykken falder ned på hans hoved, hans uret rammer hans egen isse. 17 Hans Møye skal komme paa hans Hofved / oc hans hastig Ondskaf skal nedfare paa hans Jsse. 17 His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.
18 Jeg vil takke Herren for hans retfærd, lovsynge Herren den højestes navn.18 Jeg vil racke / HErren efter hans Retfærdighed / Oc Jeg vil siunge den Allerhøyste HERRJS Nafn. 18 I will praise the LORD according to his righteousness: and will sing praise to the name of the LORD most high.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel