Klik på versets nummer for at sammenligne oversættelser.
          Tilbage

Første Kongebog 14

1992

King James Version

1 På den tid blev Jeroboams søn Abija syg. 1 At that time Abijah the son of Jeroboam fell sick.
2 Da sagde Jeroboam til sin hustru: "Skynd dig at forklæde dig, så ingen kan vide, at du er Jeroboams hustru, og gå så til Shilo. Der bor nemlig profeten Akija; det var ham, der tilsagde mig, at jeg skulle være konge over dette folk. 2 And Jeroboam said to his wife, Arise, I pray thee, and disguise thyself, that thou be not known to be the wife of Jeroboam; and get thee to Shiloh: behold, there is Ahijah the prophet, which told me that I should be king over this people.
3 Tag ti brød og nogle kager og en krukke honning med dig, og gå hen til ham. Han vil for tælle dig, hvordan det skal gå med drengen." 3 And take with thee ten loaves, and cracknels, and a cruse of honey, and go to him: he shall tell thee what shall become of the child.
4 Det gjorde Jeroboams hustru. Hun tog af sted til Shilo og kom til Akijas hus. Akija kunne ikke se, fordi han havde stær på grund af alderdom. 4 And Jeroboam's wife did so, and arose, and went to Shiloh, and came to the house of Ahijah. But Ahijah could not see; for his eyes were set by reason of his age.
5 Men Herren havde sagt til Akija: "Jeroboams hustru er på vej for at søge råd hos dig om sin søn, fordi han er syg. Sådan ogsådan skal du sige til hende. Når hun kommer, har hun gjort sig ukendelig." 5 And the LORD said unto Ahijah, Behold, the wife of Jeroboam cometh to ask a thing of thee for her son; for he is sick: thus and thus shalt thou say unto her: for it shall be, when she cometh in, that she shall feign herself to be another woman.
6 Da Akija hørte lyden af hendes skridt i døren, sagde han: "Kom ind, Jeroboams hustru! Hvorfor har du gjort dig ukendelig, når det er til dig, jeg har fået et hårdt budskab? 6 And it was so, when Ahijah heard the sound of her feet, as she came in at the door, that he said, Come in, thou wife of Jeroboam; why feignest thou thyself to be another? for I am sent to thee with heavy tidings.
7 Gå og sig til Jeroboam: Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg ophøjede dig fra folket og gjorde dig til fyrste over mit folk Israel; 7 Go, tell Jeroboam, Thus saith the LORD God of Israel, Forasmuch as I exalted thee from among the people, and made thee prince over my people Israel,
8 jeg rev kongedømmet fra Davids hus og gav det til dig. Men du har ikke været som min tjener David, som holdt mine befalinger og fulgte mig afhele sit hjerte, så han kun gjorde, hvad der var ret i mine øjne. 8 And rent the kingdom away from the house of David, and gave it thee: and yet thou hast not been as my servant David, who kept my commandments, and who followed me with all his heart, to do that only which was right in mine eyes;
9 Du har handlet værre end alle, der var før dig; du gik hen og lavede dig andre guder og støbte gudebilleder, så du krænkede mig, og du vendte mig ryggen. 9 But hast done evil above all that were before thee: for thou hast gone and made thee other gods, and molten images, to provoke me to anger, and hast cast me behind thy back:
10 Derfor vil jeg nu bringe ulykke over Jeroboams hus: Jeg udrydder alle mænd af Jeroboams slægt i Israel, rub og stub, og jeg vil muge ud efter Jeroboams hus, som man muger møg ud, til der ikke er mere. 10 Therefore, behold, I will bring evil upon the house of Jeroboam, and will cut off from Jeroboam him that pisseth against the wall, and him that is shut up and left in Israel, and will take away the remnant of the house of Jeroboam, as a man taketh away dung, till it be all gone.
11 Den af Jeroboams slægt, som dør i byen, skal hundene æde, og den, som dør på marken, skal himlens fugle æde. Herren har talt! 11 Him that dieth of Jeroboam in the city shall the dogs eat; and him that dieth in the field shall the fowls of the air eat: for the LORD hath spoken it.
12 Gå nu hjem! Når du sætter din fod i byen, skal drengen dø! 12 Arise thou therefore, get thee to thine own house: and when thy feet enter into the city, the child shall die.
13 Hele Israel skal holde ligklage over ham og begrave ham, ja, han er den eneste af Jeroboams slægt, der skal komme i en grav, for hos ham alene i Jeroboams slægt har Herren, Israels Gud, fundet noget godt. 13 And all Israel shall mourn for him, and bury him: for he only of Jeroboam shall come to the grave, because in him there is found some good thing toward the LORD God of Israel in the house of Jeroboam.
14 Men Herren vil lade en konge fremstå over Israel, som skal udrydde Jeroboams hus nu i dag, ja fra nu af! 14 Moreover the LORD shall raise him up a king over Israel, who shall cut off the house of Jeroboam that day: but what? even now.
15 Og Herren skal slå Israel, så det svajer som et siv i vandet, og han vil rykke Israel op af denne gode jord, som han gav deres fædre, og han vil sprede dem på den anden side af Eufratfloden, fordi de lavede deres Ashera?pæle og krænkede Herren. 15 For the LORD shall smite Israel, as a reed is shaken in the water, and he shall root up Israel out of this good land, which he gave to their fathers, and shall scatter them beyond the river, because they have made their groves, provoking the LORD to anger.
16 Han vil prisgive Israel på grund af de synder, Jeroboam selv begik, og som han forledte Israel til." 16 And he shall give Israel up because of the sins of Jeroboam, who did sin, and who made Israel to sin.
17 Så begav Jeroboams hustru sig af sted og kom til Tirsa. Da hun trådte over husets tærskel, var drengen død. 17 And Jeroboam's wife arose, and departed, and came to Tirzah: and when she came to the threshold of the door, the child died;
18 Hele Israel begravede ham og holdt ligklage over ham efter det ord, Herren havde talt ved sin tjener, profeten Akija. 18 And they buried him; and all Israel mourned for him, according to the word of the LORD, which he spake by the hand of his servant Ahijah the prophet.
19 Hvad der ellers er at fortælle om Jeroboam, hvordan han førte krig, og hvordan han regerede, står i Israels Kongers Krønike. 19 And the rest of the acts of Jeroboam, how he warred, and how he reigned, behold, they are written in the book of the chronicles of the kings of Israel.
20 Jeroboam regerede toogtyve år, så lagde han sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Nadab blev konge efter ham. 20 And the days which Jeroboam reigned were two and twenty years: and he slept with his fathers, and Nadab his son reigned in his stead.
21 Salomos søn Rehabeam blev konge i Juda. Rehabeam var enogfyrre år, da han blev konge, og han regerede sytten år i Jerusalem, den by Herren havde udvalgt af alle Israels stammer til at sætte sit navn på. Hans mor hed Na'ama og var fra Ammon. 21 And Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty and one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD did choose out of all the tribes of Israel, to put his name there. And his mother's name was Naamah an Ammonitess.
22 Judæerne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og med de synder, de begik, gjorde de ham mere vred, end deres fædre havde gjort. 22 And Judah did evil in the sight of the LORD, and they provoked him to jealousy with their sins which they had committed, above all that their fathers had done.
23 Også de byggede offerhøje og lavede stenstøtter og Ashera?pæle på alle høje bakker og under alle grønne træer; 23 For they also built them high places, and images, and groves, on every high hill, and under every green tree.
24 der var endog mandlige helligskøger i landet. De fulgte alle de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. 24 And there were also sodomites in the land: and they did according to all the abominations of the nations which the LORD cast out before the children of Israel.
25 I kong Rehabeams femte regeringsår drog egypterkongen Shishak op mod Jerusalem. 25 And it came to pass in the fifth year of king Rehoboam, that Shishak king of Egypt came up against Jerusalem:
26 Han tog skattene fra Herrens tempel og fra kongens palads, ja, han tog alt. Han tog alle guldskjoldene, som Salomo havde lavet, 26 And he took away the treasures of the house of the LORD, and the treasures of the king's house; he even took away all: and he took away all the shields of gold which Solomon had made.
27 og kong Rehabeam lavede bronzeskjolde til erstatning for dem. Dem gav han i forvaring hos befalingsmændene over livvagten, som vogtede ind gangen til kongens palads. 27 And king Rehoboam made in their stead brazen shields, and committed them unto the hands of the chief of the guard, which kept the door of the king's house.
28 Hver gang kongen gik ind i Herrens tempel, bar livvagten dem, og bagefter bragte de dem tilbage til livvagtens våbenkammer. 28 And it was so, when the king went into the house of the LORD, that the guard bare them, and brought them back into the guard chamber.
29 Hvad der ellers er at fortælle om Rehabeam, alt hvad han gjorde, står jo i Judas Kongers Krønike. 29 Now the rest of the acts of Rehoboam, and all that he did, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?
30 Der var hele tiden krig mellem Rehabeam og Jeroboam. 30 And there was war between Rehoboam and Jeroboam all their days.
31 Rehabeam lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet hos sine fædre i Davidsbyen. Hans mor hed Na'ama og var fra Ammon. Hans søn Abija blev konge efter ham. 31 And Rehoboam slept with his fathers, and was buried with his fathers in the city of David. And his mother's name was Naamah an Ammonitess. And Abijam his son reigned in his stead.
Forrige kapitel                                                                                        Næste kapitel